Menu
Ticketing

Wat is de rol van koraal?

Sommige koraalsoorten worden bestudeerd om de verkalking of de verspreiding van ziekten beter te begrijpen, terwijl andere worden bestudeerd op hun moleculen die beschermen tegen zonlicht of veroudering. Koralen vormen de basis voor vele onderzoeksprojecten om de geneesmiddelen of cosmetica van morgen te vinden of om te begrijpen hoe bepaalde ziekten worden gevormd.

Koraalriffen hebben een belangrijke ecologische rol. Vaak in wateren die niet erg rijk zijn aan fytoplankton, de bron van de mariene voedselketen, bieden zij echte oases van leven te midden van de oceaanwoestijn. Bovendien vormen zij een ideale natuurlijke barrière tegen cyclonen, stormen en erosie omdat zij de kracht van de golven absorberen.

Koraalriffen: een oase van leven

Hoewel koraalriffen nauwelijks 0, 2% van het oceaanoppervlak beslaan, herbergen zij 30% van de mariene biodiversiteit! Voor vissen en andere zeedieren bieden koralen beschutting tegen roofdieren, en een kraamkamer en broedplaats voor vele soorten. Zij vormen de essentiële basis van het mariene leven in de tropen.

Koraalriffen bieden rechtstreeks levensonderhoud aan 500 miljoen mensen over de hele wereld door middel van visserij, en riffen beschermen kustlijnen effectiever tegen deining en tsunami’s dan welke door de mens gemaakte structuur ook.

Lees meer:

Een belangrijke troef voor het toerisme

Zij zijn een belangrijke toeristische attractie en genereren een belangrijk deel van de economische inkomsten van de tropische gebieden waar zij voorkomen. Netto jaarlijkse winsten van enkele miljoenen of zelfs miljarden euro’s per jaar. Australië, Indonesië, de Filippijnen, meer dan honderd landen profiteren van dit “riftoerisme “.

Medische perspectieven

Mensen en koralen delen een gemeenschappelijk genetisch erfgoed. De bestudering van koralen en de moleculen die zij produceren, biedt veel perspectieven voor de gezondheid van mens en dier. Het genoom, het genetisch materiaal van het Acropora-koraal, komt voor 48% overeen met dat van een mens. Terwijl de laatste slechts 8% van de overeenkomsten deelt met de Drosophila, een vlieg die door laboratoria wordt gebruikt als model voor genetisch werk! Dit zijn ongelooflijke vooruitzichten voor medisch onderzoek!

Lees meer:

Wat is een beschermd zeegebied?
Bevestigd
Wat doet Monaco voor koraal?
Bevestigd
Wat is koraal?
Beginner
Hoe planten koralen zich voort?
Bevestigd
Wat zijn de oplossingen om koralen te redden?
Beginner
Waarom wordt koraal wit?
Beginner
Is er koraal in de Middellandse Zee?
Beginner