Menu
Ticketing

Wat zijn de oplossingen om koralen te redden?

Koraalriffen redden: vele oplossingen

Om te proberen koraalriffen te redden, moet dringend tegelijk actie worden ondernomen tegen mondiale en lokale bedreigingen, moet de verontreiniging worden verminderd, moeten gebieden die nog in goede staat verkeren worden beschermd, moeten aangetaste gebieden worden hersteld en moet rond bepaalde riffen een blauwe economie worden ontwikkeld die deze riffen beschermt en opwaardeert. Maar eerst en vooral moeten we de klimaatverandering bestrijden!

Bestrijding van de opwarming van de aarde

Dit is de eerste prioriteit om de opwarming van de oceanen af te remmen en het verbleken van koralen te beperken. Om dit te bereiken moeten wij de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen om onder de 1,5°C opwarming te blijven, energie besparen, geleidelijk maar vastberaden overgaan op een koolstofarme economie, en meer hernieuwbare energie gebruiken. Minder CO2 in de atmosfeer betekent ook dat de oceaan minder snel verzuurt en heeft minder gevolgen voor organismen die, zoals koralen, een kalkskelet aanmaken.

Bestrijding van vervuiling

Vervuiling verstikt of vergiftigt de riffen. Alle vormen van chemische en fysische verontreinigende stoffen die in zee terechtkomen, moeten worden geëlimineerd! Het is aan ons allen om de juiste praktijken, de juiste gebaren te maken, overal en in alle omstandigheden, ook in het binnenland. Laten we samen verminderen, hergebruiken en recycleren om het verbruik van hulpbronnen en het ontstaan van afval te beperken.

Voor meer informatie:

We kunnen allemaal in actie komen! Ontdek 10 dingen die je op vakantie of in je dagelijks leven kunt doen om koraalriffen te behouden.

Bevordering van de blauwe economie

De ontwikkeling van duurzame economische activiteiten die de koraalriffen respecteren en waarde en banen creëren in tal van economische sectoren (toerisme, visserij, aquacultuur, landbouw, zeevervoer) is mogelijk! Een van de belangrijkste acties die moeten worden ondernomen is het stopzetten van de betonnering van de kustlijn, het beperken van de stadsuitbreiding en de bouw van infrastructuur (industrie, toerisme), met name in kwetsbare gebieden. Met het oog op een verantwoord toerisme moet het duiken worden ontwikkeld met respect voor de soorten en de ecosystemen, moet het aantal duikers zo nodig worden beperkt, moet worden gezorgd voor beter toezicht en bewustmaking, en moeten ankerboeien worden gebruikt. Voor een duurzame landbouw is het van prioritair belang de waterlopen te beschermen (want alles komt in zee terecht), de ontbossing een halt toe te roepen en de bestrijdingsmiddelen te beperken.

Voor een verantwoorde visserij en aquacultuur is het dringend noodzakelijk de praktijken beter te controleren en alle vormen van illegale visserij te bestrijden.

Bescherming van koraalriffen en aanverwante ecosystemen

Koraalriffen hebben een betere kans om behouden te blijven als er representatieve (in goede staat verkerende en soortenrijke), in een netwerk opgenomen, effectief beheerde beschermde mariene gebieden (MPA’s) worden gecreëerd waar menselijke activiteiten worden gereguleerd.
Wetenschappers bevelen aan de zogenaamde “toevluchtszones” te beschermen, met name die in de “mesofotische” zone, die zich tussen 30 en 150 m diepte bevindt en daardoor relatief beschut is tegen hittegolven op zee. De koralen die daar worden aangetroffen, zijn minder kwetsbaar voor verbleking en kunnen dus waarschijnlijk dienen als reservoir om de herkolonisatie van aangetaste gebieden te bevorderen. Tegelijkertijd moeten ook zeegrasvelden en mangroves worden beschermd. Deze met koraalriffen verbonden ecosystemen spelen een belangrijke rol in de koolstofcyclus en -opslag en helpen zo de accumulatie van broeikasgassen in de atmosfeer tegen te gaan.

Herstel van aangetaste riffen

Waar mogelijk moeten we proberen door menselijke activiteiten aangetaste riffen te herstellen. Dit kan gebeuren door koraal van de ene plaats naar de andere over te brengen(ex-situ), of door het in situ te kweken(in situ), waarbij een fragment van koraal een nieuwe kolonie kan vormen. Het betrekken van de plaatselijke gemeenschappen bij dit proces en het elimineren van de plaatselijke factoren die de koralen hadden doen verdwijnen, zijn twee voorwaarden voor het welslagen van dergelijke operaties. Onderzoekers ontwikkelen nu nieuwe methoden op basis van ondersteunde evolutie, waarbij soorten of stammen koralen worden geselecteerd die bestand zijn tegen hittegolven, en deze opnieuw worden uitgezet om weer diverse riffen te vormen. Zij proberen ook geslachtscellen, eieren en larven van koralen te verzamelen en deze op het rif te verspreiden, bijvoorbeeld vanuit de lucht. Zeegrasvelden en mangroves kunnen ook worden hersteld door ze opnieuw aan te planten of te cultiveren, met methoden die gebaseerd zijn op wetenschappelijke aanbevelingen.

Een wereldomvattend koraalconservatorium creëren

Creëer een koraal “bank”, net zoals er zaadbanken zijn. Het initiatief van het Wetenschappelijk Centrum en het Oceanografisch Museum zal een Ark van Noach vormen van 1000 soorten, verspreid over de grootste aquaria en onderzoekcentra ter wereld, met als doel de stammen te bewaren en ze opnieuw uit te zetten in verwoeste gebieden. Het zal het ook mogelijk maken de weerstand van soorten tegen hitte te bestuderen en de sterkste soorten te selecteren, wat een belangrijke bijdrage zal leveren tot het behoud ervan, als we er ook in slagen de opwarming van de aarde te beperken.

Lees meer:

Aquariologiste atelier coraux ©M.Dagnino
Wat is een beschermd zeegebied?
Bevestigd
Wat is de rol van koraal?
Bevestigd
Wat is koraal?
Beginner
Wat doet Monaco voor koraal?
Bevestigd
Hoe planten koralen zich voort?
Bevestigd
Waarom wordt koraal wit?
Beginner
Is er koraal in de Middellandse Zee?
Beginner