Menu
Ticketing

Wat is een beschermd zeegebied?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Een afgebakende ruimte op zee

Een beschermd marien gebied (of MPA) is een afgebakend gebied op zee dat beantwoordt aan de doelstellingen inzake natuurbescherming (fauna, flora, ecosystemen) en de duurzame ontwikkeling van economische activiteiten zoals duurzame visserij en verantwoord toerisme.

Gevormd in doeltreffend ontworpen en beheerde netwerken bieden MPA’s toevluchtsoorden voor mariene flora en fauna, herstellen zij belangrijke ecologische functies (bv. bescherming van paaigronden en kraamgebieden voor vis) en houden zij de productie van ecosysteemgoederen en -diensten in stand. Dit zijn verstandige investeringen voor de gezondheid van de oceanen en de ontwikkeling van de blauwe economie.

Exemple d'aire marine protégée
0
MPA's in de wereld
0 km².
van MPA-gebied wereldwijd
0 %
Percentage van de oceaan dat door MPA's wordt bedekt
0 %
Percentage oceanen onder hoge bescherming (geen verwijderingen)
0 %
Percentage van de volle zee beschermd
0 %
Van de oceaan moet in 2020 een hoog beschermingsniveau zijn bereikt (doelstellingen van het Verdrag inzake biologische diversiteit)
0 %
Een deel van de oceaan moet tegen 2030 streng worden beschermd, zeggen deskundigen
0 %
De oceaan moet tegen 2030 doeltreffend worden beheerd, zeggen deskundigen

Gegevens per 27.04.20. Bron

Wat is de rol van koraal?
Bevestigd
Wat is koraal?
Beginner
Wat doet Monaco voor koraal?
Bevestigd
Waarom wordt koraal wit?
Beginner
Hoe planten koralen zich voort?
Bevestigd
Wat zijn de oplossingen om koralen te redden?
Beginner
Is er koraal in de Middellandse Zee?
Beginner