Wettelijke informatie

Inleiding

Deze website is het eigendom van het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince of Monaco”.

De gebruiker van de website van het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince of Monaco” erkent te beschikken over de nodige bekwaamheid en middelen om toegang te krijgen tot deze site en hem te gebruiken. De gebruiker erkent tevens te hebben gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en of deze in perfecte staat verkeert.

Ten slotte erkent de gebruiker eveneens kennis te hebben genomen van de wettelijke vermeldingen, het hoofdstuk betreffende de vertrouwelijkheid, de gebruiksvoorwaarden en de credits en verbindt hij zich ertoe deze onvoorwaardelijk na te leven.
Het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince of Monaco” behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Contactgegevens en identificatie van de uitgever

Oceanografisch Instituut, Albert I Prins van Monaco Stichting
Stichting erkend als zijnde van openbaar nut
Telefoonnr.: 784 260 119 00010
naf code: 804D
Intracommunautair : FR 70 784 260 119

De auteursrechtelijke regeling die van toepassing is op de op de site www.oceano.org en www.oceano.mc gepubliceerde teksten is die van de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Geen-Modificatie-licentie.

Behoudens andersluidende vermelding en voor strikt niet-commercieel gebruik mogen de teksten op deze site vrij worden gereproduceerd, op voorwaarde dat de auteurs worden geciteerd en de inhoud niet wordt gewijzigd. In alle andere gevallen is het raadzaam contact op te nemen met de auteurs, die al hun rechten behouden en met name het recht om hun werk in een andere, al dan niet commerciële context te publiceren.

Copyright: © Oceanografisch Instituut, © Oceanografisch Museum van Monaco. Documenten geschreven en illustraties gemaakt door de medewerkers van het Oceanografisch Instituut van Parijs en het Oceanografisch Museum van Monaco.

Alle rechten voorbehouden, in Monaco en wereldwijd.

Directeur van de publicatie van de site:
De heer Robert Calcagno, directeur-generaal van het Oceanografisch Instituut – Fondation Albert I, Prins van Monaco

Website gepubliceerd door
:
Pix & Associates(www.pix-associates.com)

Hosting provider :
PG3, 3, place Masséna
06000 LEUK – FRANKRIJK