Monaco, een collectief voor de oceaan

In Monaco, is de oceaan ieders zaak. Het brengt de knowhow, de middelen en de netwerken van een groot aantal actoren samen om het milieu-engagement van Z.S.H. Prins Albert II te bevorderen.

Het Oceanografisch Instituut maakt deel uit van deze collectieve actie, in partnerschap met andere Monegaskische instellingen.

Het Oceanografisch Instituut, maar ook...

Prins Albert I richtte in 1906 het Oceanografisch Instituut op om zijn passie voor de oceaan in praktijk te brengen en te delen. Sindsdien is in de loop der jaren onder impuls van de Prinsen van Monaco een heel team gevormd om de actiemiddelen en de invloed van het Prinsdom op het gebied van de kennis en de bescherming van de oceaan te versterken.

Het Oceanografisch Instituut maakt deel uit van deze collectieve inspanning door de wetenschappelijke gemeenschap, de besluitvormers en het grote publiek met elkaar in contact te brengen om de kennis over de oceaan en de uitdagingen voor de bescherming ervan te delen.

Vernissage exposition Borderline
Panorama Monaco

De regering van Monaco

De Prinsenregering voert een ambitieus beleid ten gunste van het behoud van de biodiversiteit, energiebesparing en de strijd tegen plastic afval in het Prinsdom. Door de milieuproblematiek met zijn bezoekers te delen en elk jaar 15.000 schoolkinderen te ontvangen voor thematische workshops, draagt het Oceanografisch Museum bij tot de transformatie van de maatschappij.

Het Oceanografisch Instituut begeleidt de initiatieven van de regering van Monaco op nationaal en internationaal niveau en draagt bij tot de brede erkenning van het engagement van Monaco. De regering van Monaco steunt de ontwikkeling en de invloed van het Oceanografisch Museum in zijn rol als bemiddelaar voor de bescherming van de oceanen.

DE STICHTING PRINS ALBERT II VAN MONACO

In juni 2006 heeft Z.S.H. Prins Albert II van Monaco zijn stichting opgericht om drie belangrijke milieuproblemen aan te pakken: klimaatverandering, biodiversiteit en water.

Op wereldschaal heeft de Prins Albert II van Monaco Stichting reeds meer dan 420 projecten gesteund, op gebieden gaande van de strijd tegen de verzuring van de oceanen tot hernieuwbare energiebronnen en het behoud van de biodiversiteit en bedreigde diersoorten.

Zij wordt steeds actiever in de bescherming van de oceaan en heeft in 2010 de
Monaco Blue Initiatief
Zeven jaar later werd het uitgebreid tot de
Monaco Ocean Week
.
Ter bestrijding van de verontreiniging van de zee heeft zij het
Voorbij Plastic Med
en om de duurzame financiering van de beschermde mariene gebieden van de Middellandse Zee te verzekeren, heeft zij het Blue Med Fonds opgericht dat het Oceanografisch Instituut doorgeeft aan de aquaria van Europa.

Visite S E Serge Telle Espace Monaco et l'Océan
CSM

HET WETENSCHAPPELIJK CENTRUM VAN MONACO

Het Centre Scientifique de Monaco (C.S.M.), dat in 1960 werd opgericht uit de wens van Prins Rainier III om bij te dragen aan de internationale inspanning voor de bescherming en het behoud van het mariene leven, is vandaag de dag een wereldberoemd agentschap voor wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van de mariene biologie. Het C.S.M., dat gespecialiseerd is in de studie van het koraalecosysteem en de fysiologie van koralen, heeft zijn werkterrein de laatste jaren uitgebreid tot de polaire biologie en de medische biologie.

Het C.S.M., dat gedurende de eerste halve eeuw in het Oceanografisch Museum was ondergebracht, heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot de ontwikkeling van koraalkweektechnieken onder gecontroleerde omstandigheden. Vandaag werken het Wetenschappelijk Centrum van Monaco en het Oceanografisch Instituut samen aan de oprichting van het Wereldkoraal Conservatorium.

De Yacht Club van Monaco

De Yacht Club de Monaco, voorgezeten door Z.S.H. Prins Albert II, ontwikkelt de “kunst van het leven op zee”. Door haar sportieve, educatieve en jachtactiviteiten bevordert de Yacht Club de Monaco het respect voor de zee en de ontdekkingsgeest, met name via het milieusymposium “La Belle Classe”, de uitreiking van de Explorer Awards en de organisatie van de Monaco Solar & Energy Boat Challenge, die tot doel heeft de innovaties in de maritieme sector in de verf te zetten en de industrie te verenigen met de nieuwe generatie ingenieurs.

Het Oceanografisch Instituut en de Yacht Club van Monaco hebben talrijke banden gesmeed tussen hun programma’s voor kinderen. Het Oceanografisch Instituut steunt het educatieve project dat op initiatief van Pierre Casiraghi, vice-voorzitter van de Y.C.M., door het team van Malizia is ontwikkeld.

Monaco Swan One Design 2018
EDM

Verkenningen van Monaco

De Verkenningen van Monaco zijn een platform voor het engagement van Z.S.H. Prins Albert II ten voordele van de kennis, het duurzaam beheer en de bescherming van de Oceaan.

De Verkenningen van Monaco, die op initiatief van de regering van het Vorstendom Monaco tot stand zijn gekomen, verenigen de Prins Albert II van Monaco Stichting, het Oceanografisch Instituut, het Wetenschappelijk Centrum van Monaco en de Yacht Club van Monaco. Zij ondersteunen de acties van deze instellingen door middel van internationale missies die wetenschappelijk onderzoek, voorlichting van het publiek en samenwerking tussen regeringen combineren.

Het Oceanografisch Instituut steunt de Explorations de Monaco bij het opzetten van missies en het uitvoeren van een bemiddelingsprogramma voor jongeren en het grote publiek.

DE MONEGASKISCHE VERENIGING
VOOR DE BESCHERMING VAN DE NATUUR

De Monegaskische Vereniging voor Natuurbescherming, die in 1975 op initiatief van Prins Rainier III werd opgericht om de beschermde mariene zones van het Prinsdom te creëren en te beheren, heeft sindsdien talrijke bewustmakings- en instandhoudingsprojecten uitgevoerd: de studie en de bescherming van de Posidonia-weiden, de bewaking van de grote zeenacres van de Middellandse Zee, de reiniging van de zeebodem, de installatie van innoverende kunstmatige riffen, de ontwikkeling van talrijke onderzoeksprogramma’s en, recentelijk, de oprichting van een educatieve mariene zone in samenwerking met de regering van de Prins.

EDM Transec Buyle

DE BLAUWE SCHOOL

Het is de bedoeling om toekomstige ambassadeurs voor de oceaan op te leiden. De École Bleue, in 2002 opgericht door Pierre Frolla en Jean-Pierre Giordanno, is een academie van de zee. Zij organiseert opleidingen voor het grote publiek die gericht zijn op de ontdekking, het respect en het behoud van de onderwaterwereld. Haar prioritaire doelgroep: kinderen, vanaf acht jaar, aan wie zij cursussen en workshops aanbiedt om zich op en onder de oppervlakte op hun gemak te voelen.

De stagiairs zijn zich bewust van de rijkdom en kwetsbaarheid van de oceaan en zijn zich meer bewust van de bescherming ervan. École Bleue is een vaste partner van de acties voor jongeren van het Oceanografisch Instituut, met name de actie “Snapper voor iedereen”.

Zie ook