De Grote Medailles
Albert I

En de scriptieprijs van het Instituut

Prins Albert I moedigde de mensen aan om “de oceanen te kennen, lief te hebben en te beschermen”. Trouw aan de boodschap van zijn stichter, treedt het Oceanografisch Instituut op vele manieren op. Een daarvan bestaat erin persoonlijkheden te eren die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de bescherming van de oceanen.

persoonlijkheden die het voorbeeld geven

Meer dan een jaarlijks evenement, de Grote Medaille Ceremonie
Albert I is een traditie. Sinds 1948 beloont het Instituut voor Oceanografie persoonlijkheden uit de wereld van de zee voor hun wetenschappelijke ontdekkingen en hun
inzet. De winnaars, zowel Fransen als buitenlanders, worden nu onderscheiden in
twee categorieën. De afdeling Wetenschap zet een hooggekwalificeerde onderzoeker op het gebied van oceanografie in het zonnetje voor een levenslange prestatie, specifiek werk of een opmerkelijke ontdekking. De afdeling Bemiddeling, die in 2014 is opgericht, waardeert de acties van vrouwen en mannen in het openbare leven. 75 laureaten hebben de Albert I Grote Medaille al ontvangen, waaronder Jacques-Yves Cousteau (1981), Gilles Boeuf (2012), Sandra Bessudo (2014), Leonardo DiCaprio (2015), Erik Orsenna (2016) en Dame Ellen MacArthur (2018).

Remise Grandes Médailles Albert 1er
Remise Médailles Albert 1er
De winnaars van 2018

Albert I Grote Medaille, afdeling wetenschap

De afdeling Wetenschap erkent een hooggekwalificeerde onderzoeker op het gebied van oceanografie voor een levenslange prestatie, specifiek werk of een opmerkelijke ontdekking.

Remise Médailles Albert 1er

GROTE MEDAAL ALBERT I, afdeling bemiddeling

De rubriek bemiddeling, die sinds 2014 bestaat, vestigt de aandacht op de persoonlijke inzet van mannen en vrouwen uit het maatschappelijk middenveld die zich samen met het grote publiek en met politieke of economische besluitvormers inzetten om de oceanen bekend, geliefd en beschermd te maken.

De prijsuitreiking, een hoogtepunt

Dit is meer dan een jaarlijks evenement, het is een traditie die al meer dan 65 jaar bestaat.
Sinds 1948 wordt de legitimiteit van het Instituut voor Oceanografie om een persoonlijkheid uit de wereld van de zee te belonen en in het zonnetje te zetten, algemeen erkend. De kwaliteit van de laureaten en de wens van het Oceanografisch Instituut om diegenen te onderscheiden die het verdienen, dragen ertoe bij dat deze ceremonie een hoogtepunt wordt in de mariene wereld.
Onder de publieke figuren die de afgelopen jaren zijn onderscheiden, zijn Leonardo DiCaprio (2015), Erik Orsenna (2016) en Dame Ellen MacArthur (2018), die alle drie de Albert I Grote Medaille ontvingen in de sectie Mediation.

de geschiedenis van deze prijs

De Albert I Grote Medaille werd in 1948 ingesteld door Nicolas Bendall Manley, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de Prins, door deze wetenschapsliefhebber en beschermheer van diverse geleerde instellingen, met name op het gebied van de oceanografie.

Dit werk van Edmond Becker, dat jaarlijks door het Oceanografisch Instituut wordt uitgereikt, symboliseert de nalatenschap van deze visionaire prins en versterkt de rol van het Oceanografisch Instituut als bemiddelaar ten dienste van de oceanen.

Albert Ier sur passerelle - Institut Océanographique de Monaco

Scriptieprijs van het Instituut voor Oceanografie

De scriptieprijs van het Instituut voor Oceanografie, die 3.000 euro bedraagt, wordt elk jaar toegekend aan een jonge onderzoeker voor zijn of haar scriptiewerk in een Franse doctoraatsschool, in een discipline die verband houdt met de zee of de oceaan, en voor de publicaties die in verband met dit werk zijn verschenen.

Aanvragen moeten worden ingediend binnen drie jaar na de verdediging van het proefschrift. De aanvraag voor 2022 moet in digitale vorm worden toegezonden aan de heer Olivier Dufourneaud – Directeur Oceaanbeleid van het Oceanografisch Instituut: award@oceano.org.

Wegens de duur van de lockdown heeft het Oceanografisch Instituut besloten de termijn voor kandidaturen te verlengen
tot zondag 20 juni 2021.

De winnaar zal eind 2021 worden bekendgemaakt en de prijs zal worden uitgereikt tijdens een ceremonie in maart 2022.

Bekijk een video van onze prijswinnaars van 2018 en 2019…

Zie ook