Monaco Ocean Week

Jaarlijkse vergadering van deskundigen

Een debat over de toekomst van de oceaan

Het idee om een week van ontmoetingen, debatten en acties te wijden aan de Oceaan is geboren uit een voor de hand liggend feit: de hoofdrolspelers in de wereld van de zee moeten hun analyse van de grote problemen inzake het behoud van de zeeën delen en zich mobiliseren voor het behoud van de oceanen. Elk jaar komen lokale en internationale deskundigen, de wetenschappelijke gemeenschap, verenigingen en overheidsinstanties in het Vorstendom of virtueel bijeen voor de Monaco Ocean Week.

De Monaco Ocean Week biedt een uniek kader voor uitwisselingen, ontmoetingen, experimenten en openheid.

De Monaco Ocean Week wordt georganiseerd door :

Met de steun van Rolex en Barclays Private Bank.

Zie ook