Monaco Ocean Week

Jaarlijkse vergadering van deskundigen

De in 2017 opgerichte Monaco Ocean Week brengt elk jaar internationale deskundigen op het gebied van het mariene milieu samen op uitnodiging van Monegaskische organisaties: de Prins Albert II van Monaco Stichting, het Wetenschappelijk Centrum van Monaco, het Oceanografisch Instituut, de Yacht Club van Monaco…

In totaal werken bijna twintig partners hard om een week van discussie en bezinning te bieden over de grote problemen waarmee de Oceaan wordt geconfronteerd.

Lancement AME

Deskundigen kijken naar de toekomst van de oceanen

De inzet van het Vorstendom voor het behoud van de mariene ecosystemen maakt deel uit van zijn geschiedenis, van de oprichting van het Oceanografisch Instituut in 1906 door Prins Albert I van Monaco tot de oprichting van de Prins Albert II van Monaco Stichting in 2006. Deelnemend aan deze gunstige context, werd in 2017 de Monaco Ocean Week in het leven geroepen.

Dit samenbindende evenement wordt georganiseerd door de Prins Albert II van Monaco Stichting, de regering van Monaco en hun partners, het Oceanografisch Instituut van Monaco, het Wetenschappelijk Centrum van Monaco en de Yacht Club van Monaco.

Elk jaar brengt deze speciale week wetenschappers, deskundigen, NGO’s en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld samen om de grote uitdaging van de bescherming van de oceanen te bespreken.

Van oceaanbescherming tot de blauwe economie

De toekomst van ons gemeenschappelijk erfgoed stond centraal in de discussies tijdens de derde Monaco Ocean Week, die plaatsvond van 24 tot en met 30 maart 2019. Het programma van dit jaar is toegespitst op innovatie, onderzoek en de ontwikkeling van een blauwe economie.

Welke perspectieven zien we in biomimicry, welke mogelijkheden worden gecreëerd door bioplastics, hoe kunnen we de zeilsport van de toekomst heroverwegen, initiatieven bundelen om plasticvervuiling beter te beschermen en te bestrijden of hoe kunnen we een duurzame oceaneconomie ontwikkelen?
Dit zijn enkele van de vragen die aan de orde zijn gekomen tijdens de verschillende workshops en conferenties die de hele week zijn gehouden.

Réunion Monaco Ocean Week Beyond Plastic Med
Monaco Ocean Week

Beschermde mariene gebieden en biohutten

Bij de opening van deze week van uitwisselingen, analyses en bewustmaking vond ook het tiende Monaco Blue Initiative plaats, gewijd aan de ontwikkeling van beschermde mariene gebieden (MPA’s) om hun doeltreffendheid en reikwijdte te vergroten.

Zie ook