Het Monaco Blue-initiatief

EEN PLATFORM VOOR DISCUSSIE EN BEZINNING OVER DE TOEKOMST VAN DE OCEAAN

13e Monaco Blue Initiative 2022 - 20 en 21 maart 2022

Het “Monaco Blue Initiative” is een uniek discussieplatform dat elk jaar, op uitnodiging, de belangrijkste belanghebbende partijen uit de oceanen bijeenbrengt om concreet en operationeel, maar ook prospectief, de huidige en toekomstige mondiale uitdagingen inzake oceaanbeheer en -behoud aan te pakken.

Dit evenement, dat wordt georganiseerd door de Prins Albert II van Monaco Stichting en het Oceanografisch Instituut van Monaco, biedt een stimulerende omgeving om uitwisselingen tussen bedrijven uit de particuliere sector, wetenschappers, besluitvormers, belangrijke internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld aan te moedigen, teneinde mogelijke synergieën tussen de bescherming van het mariene milieu en de ontwikkeling van een echte en duurzame blauwe economie te analyseren en te bevorderen.

De aanbevelingen uit de debatten worden meegenomen in besprekingen en onderhandelingen op hoog niveau over oceaanbescherming en -beheer, zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, de onderhandelingen over mariene biodiversiteit in gebieden die buiten de nationale jurisdictie vallen, en belangrijke internationale bijeenkomsten zoals het Internationaal Congres over beschermde mariene gebieden.

Om ons echt bewust te zijn van onze relatie met de oceaan en te hopen dat we die kunnen veranderen, moeten we kijken naar hoe we ons gedragen ten opzichte van de zeeën. Dit is het hele punt van het Monaco Blue Initiative. Alle belanghebbenden betrekken bij een dialoog om een beter inzicht te krijgen in de problemen die de zeeën en de mensheid met elkaar verbinden. Zo zullen wij de Oceaan in het middelpunt van ons ontwikkelingsmodel kunnen plaatsen.

Het Monaco Blue Initiative wordt georganiseerd door :

Zie ook