Het Monaco Blue-initiatief

17 en 18 maart 2024

15e editie van het Blauwe initiatief van Monaco 2024

17 en 18 maart 2024

"  [... dit is het gebod dat ons vandaag samenbrengt, zoals het dat al doet sinds vijftien jaar: het bundelen van onze kennis, onze ervaring, onze expertise en onze bronnen, onze energie, onze verenigingen, onze instellingen en onze bedrijven, om de Oceaan duidelijk te ondersteunen...]."

Het “Monaco Blue Initiative” is een uniek discussieplatform dat elk jaar, op uitnodiging, de belangrijkste belanghebbende partijen uit de oceanen bijeenbrengt om concreet en operationeel, maar ook prospectief, de huidige en toekomstige mondiale uitdagingen inzake oceaanbeheer en -behoud aan te pakken.

Dit evenement, dat wordt georganiseerd door de Prins Albert II van Monaco Stichting en het Oceanografisch Instituut van Monaco, biedt een stimulerende omgeving om uitwisselingen tussen bedrijven uit de particuliere sector, wetenschappers, besluitvormers, belangrijke internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld aan te moedigen, teneinde mogelijke synergieën tussen de bescherming van het mariene milieu en de ontwikkeling van een echte en duurzame blauwe economie te analyseren en te bevorderen.

De aanbevelingen uit de debatten worden meegenomen in besprekingen en onderhandelingen op hoog niveau over oceaanbescherming en -beheer, zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, de onderhandelingen over mariene biodiversiteit in gebieden die buiten de nationale jurisdictie vallen, en belangrijke internationale bijeenkomsten zoals het Internationaal Congres over beschermde mariene gebieden.

De stemmen van MBI 2024

Het programma
van de 15e editie;

Het rapport van het Internationaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Zie ook