De Europese Unie staat het in de handel brengen voor menselijke consumptie van de gele meelworm toe,
goed nieuws voor de planeet.

15 juli 2021

Het was reeds mogelijk om vissen in aquacultuurbedrijven en huisdieren te voederen met eiwitten afkomstig van insectenlarven, zoals de zwarte soldaatvlieg Hermetia illucens. De kever Tenebrio molitor (of eigenlijk de larve ervan) is het eerste insect dat het Europese groene licht heeft gekregen voor menselijke consumptie.

Voeding op basis van insecten, tot nu toe beschouwd als ” nicheproducten “, biedt een veelbelovende oplossing voor de duurzaamheidsuitdagingen van de voedingsindustrie. Insecten zijn een alternatief voor het sojameel of het meel van kleine zeevissen dat onze landbouwbedrijven (varkens, pluimvee, vissen) nodig hebben, producten met een enorme ecologische impact. De teelt van soja is verantwoordelijk voor ontbossing, vervuiling (bestrijdingsmiddelen) en de achteruitgang van de biodiversiteit. De industriële visserij beïnvloedt de voedselketens van de oceaan en de mariene roofdieren hebben niet langer toegang tot deze vitale hulpbronnen.

De bevolkingsgroei en de verbeterde levensstandaard zullen blijven leiden tot een aanzienlijke behoefte aan eiwitten, met een maximaal risico voor de nu al zeer kwetsbare ecosystemen in de wereld als gevolg van de intensivering van de water- en landbehoeften die steeds meer broeikasgasemissies genereren.

Insecten die worden gevoed met de nevenproducten van de plantaardige landbouw creëren eiwitten, oliën (alternatieven voor soja- of kokosolie) en landbouwmeststoffen, met minimale middelen en in een vrijwel “zero waste”-model, er gaat niets verloren ! Een goede school model van circulaire economie.

Als dit bedrijfsmodel goed wordt toegepast, kan het helpen de klimaatverandering tegen te gaan, de rijkdommen van de zee te beschermen en de oceanen veerkrachtiger te maken. Het lijdt geen twijfel dat deze nieuwe maatregelen van de Europese Unie een stimulans zullen zijn voor deze markt, die zich sterk zal ontwikkelen, net als de markt voor algen, een andere snelgroeiende sector.

LEES OOK