Sharks

Het imago van de haai herstellen

Via zijn grote actieprogramma “Haaien”, dat in 2013 van start is gegaan, nodigt het Instituut Het doel is de stereotypen te overstijgen en onze angst voor en fascinatie voor deze heren van de zee te onderzoeken in het licht van de meest recente ontdekkingen. Om ze beter te leren kennen, ze te begrijpen en te respecteren… 

Het Instituut voor Oceanografie nodigt u uit om naar de Wij moeten deze dieren, die even fascinerend als onbekend zijn, ontmoeten en pleiten voor een evenwichtig beheer van het samenlevingsprobleem waarmee wij worden geconfronteerd: een boek “Haaien, het misverstand voorbij”;  a Sensation-tentoonstelling; talrijke evenementen en bewustmakingsacties op ; internationale bijeenkomsten van wetenschappers en workshops van deskundigen, een speciale conferentiecyclus.

Instituut voor Oceanografie Haaienprogramma

Haaienprogramma: de lezingen van het Oceanografisch Instituut

Haaien, voorbij het misverstand
Robert Calcagno
28 januari 2013 - Huis van Oceanen - Parijs

De uitdaging van duurzame visserij voor het overleven van haaien
Edouard le Bart en Jacques Le Cardinal
9 oktober 2013 - Huis van Oceanen - Parijs

Grote witte haaien in de Middellandse Zee
Primo Micarelli en François Sarano
14 november 2013 - Huis van Oceanen - Parijs

Roofstrategieën van Zuid-Afrikaanse witte haaien
Alessandro de Maddalena
10 december 2014 - House of Oceans - Parijs