Haaien Toolbox
beschermen tegen aanvallen

Haaienexperts ontmoeten elkaar in het Oceanografisch Museum

In 2013 en 2014 heeft het Oceanografisch Instituut, onder impuls en voorzitterschap van Z.S.H. Prins Albert II van Monaco, twee internationale deskundigenworkshops over haaien georganiseerd.

Dankzij een gepassioneerde en constructieve uitwisseling tussen specialisten, Leven met haaien, werd een instrumentarium voor het omgaan met haaienrisico’s gecreëerd. Zijn doel? Het in één dossier samenbrengen van de bestaande oplossingen in de wereld ter bescherming tegen aanvallen door haaien, waarbij de realiteit van de risico’s voor de mens in het juiste perspectief wordt geplaatst.

Internationale vergaderingen over haaienvraagstukken

Wetenschappers, ingenieurs en managers uit Australië, Zuid-Afrika, Brazilië en de Verenigde Staten bespraken de oplossingen die worden toegepast in hun landen waar haaien de kustlijn frequenteren.

De Shark Toolbox gaat verder dan de impasse van de confrontatie tussen mens en dier en biedt een overzicht van bestaande of in ontwikkeling zijnde oplossingen om het risico van aanvallen door haaien aan te pakken.

Verre van het idee om alle haaien uit de oceanen uit te roeien, tonen deze discussies aan dat een georganiseerde en vreedzame cohabitatie met haaien vandaag mogelijk is.

Requin boite à outils
Requins BAO

Zeer laag risico op een fatale aanval

Het risico van een dodelijke haaienaanval is wereldwijd uiterst gering: slechts een tiental per jaar.

Dit is klein vergeleken met de risico’s van sporten of andere dieren zoals muggen, die elk jaar meer dan 800.000 mensen doden.

Slechts vijf van de bijna 500 haaiensoorten vormen een gevaar voor de mens vanwege hun grote omvang en dieet. De meeste ongevallen worden veroorzaakt door grote witte haaien, stierhaaien en tijgerhaaien, die vaak dicht bij de kust komen.

Ondanks het lage aantal ongevallen krijgt elke aanval veel media-aandacht en schaadt ze de reputatie van haaien.

Een internationale database over haaienaanvallen

In vergelijking met andere soorten die als gevaarlijk voor de mens worden beschouwd, zijn de aanvallen en sterfgevallen door haaien van allerlei soorten zeer goed gedocumenteerd.

Het “International Shark Attack File” (ISAF), dat in 1958 werd gelanceerd, is ’s werelds enige uitgebreide en wetenschappelijk gedocumenteerde gegevensbank van alle bekende aanvallen door haaien. Het bevat nu meer dan 6.500 individuele onderzoeken die de periode van begin 1500 tot heden bestrijken.

Requins ISAF

11 bladen met concrete oplossingen

Er zijn oplossingen voor het risico van haaien. In 11 bladen worden talrijke initiatieven gepresenteerd uit verschillende plaatsen in de wereld die bekend staan om aanvallen van haaien op mensen.

Voorlichting, haaienweer, opsporing en waarschuwing, haaienwacht, haaienspotters, scheidingsnet, individueel afweermiddel, drones en kunstmatige intelligentie, opsporingsboei, haaienbarrière en straalkabel zijn de 11 oplossingen die in de Shark Toolbox worden besproken.

Er bestaat niet één enkele, overdraagbare oplossing en het gekozen systeem moet worden aangepast aan de plaatselijke situatie, afhankelijk van de geografie, de aanwezige soorten en hun gewoonten, maar ook van de sociale context.

Requin BAO

En choisissant de consacrer aux seigneurs des mers une grande exposition, et plus largement un cycle de conférences, des colloques et un ouvrage de vulgarisation, l’Institut océanographique souhaite inviter le public à dépasser des stéréotypes bien ancrés, pour partir à la rencontre de ces super-prédateurs, bien plus menacés que menaçants"

Om een goed samenleven tussen man en haai mogelijk te maken

Er bestaan vandaag innoverende oplossingen om het risico van haaien aan te pakken zonder ze uit te roeien.

We mogen niet vergeten dat deze dieren essentieel zijn voor de gezondheid en het weerstandsvermogen van de oceaan.

Zie ook

couverture du livre sur les méduses - Institut océanographique

Editions

Mapping Buyle

Verkenningen van Monaco

Albert Ier sur passerelle - Institut Océanographique de Monaco

De grote figuren