H.S.H. PRINS ALBERT II
VAN MONACO

de beschermde oceaan

Z.S.H. Prins Albert II van Monaco zet de persoonlijke inzet van zijn betovergrootvader Prins Albert I en zijn vader Prins Rainier III voor het milieu van onze planeet voort. Hij luistert naar de wetenschappelijke gemeenschap en aarzelt niet om de bedreigingen voor de planeet rechtstreeks in het veld waar te nemen; hij is het enige staatshoofd dat de Noord- en de Zuidpool heeft bezocht.

Een staatshoofd erkend voor zijn inzet

Z.S.H. Prins Albert II brengt de huidige milieuproblematiek onder de aandacht van zijn ambtgenoten. Eind 2011 heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties hem belast met de voorbereiding van het onderdeel “oceanen” van de Rio+20-conferentie.

Palais Princier
Le Prince Albert II

Internationaal bewustzijn

Z.S.H. Prins Albert II was een van de eersten die in 2008 de alarmerende toestand van de blauwvintonijnbestanden in de Middellandse Zee als gevolg van de ongecontroleerde overbevissing onder de aandacht brachten. Terwijl Monaco tevergeefs bij CITES pleitte voor erkenning van de blauwvintonijn als bedreigde diersoort, heeft Z.S.H. Prins Albert II de restauranthouders en winkeliers van het Prinsdom ervan overtuigd deze vis, die op het punt van uitsterven staat, niet langer aan te bieden. De daaruit voortvloeiende internationale bewustwording heeft geleid tot de instelling van een echt beheer van deze uitzonderlijke visserijtakken.

De Verklaring van Monaco

In januari 2009 wenste Z.S.H. Prins Albert II de aandacht van de beleidsmakers te vestigen op de verzuring van de oceanen, de andere tragedie die het gevolg is van de CO2-uitstoot en de klimaatverandering en die samen het evenwicht in de oceanen verstoort. Hij steunde dan ook het initiatief van meer dan 150 vooraanstaande mariene wetenschappers uit 26 landen om met de “Verklaring van Monaco” aan de alarmbel te trekken.

SVALBARD
EDM Mission Bali Australie

Een verlicht en toegewijd staatshoofd

Erevoorzitter van het Oceanografisch Instituut, mobiliseert hij ook zijn uitstraling als verlicht en geëngageerd staatshoofd om, net als zijn betovergrootvader, een brede verspreiding van kennis onder het publiek en de opinieleiders aan te moedigen.

HET OCEANOGRAFISCH INSTITUUT ALS BEMIDDELAAR POSITIONEREN

In juni 2006 besloot Z.S.H. Prins Albert II van Monaco zijn Stichting op te richten om een antwoord te bieden op de zorgwekkende bedreigingen voor het milieu van onze planeet. Z.S.H. Prins Albert II, die zich ervan bewust is dat oplossingen alleen kunnen worden gevonden door de hele civiele samenleving en de economische actoren te mobiliseren, heeft het Oceanografisch Instituut willen positioneren als bemiddelaar tussen wetenschappelijke deskundigen, verenigingen voor het behoud van de oceanen, ondernemers en de media. Dat is het doel van het initiatief “Monaco Blue”, dat hij in 2010 heeft gelanceerd.

Monaco Blue Initiative 2017

Zie ook