Het doorgeven van kennis, onze roeping

Overtuigd dat het belang van de oceaan voor de mensheid vereist dat de kennis ervan wordt gedeeld met een zo groot mogelijk aantal mensen, heeft Prins Albert I de roeping van het Oceanografisch Instituut gebaseerd op de overdracht van kennis.

Hoewel de gebruikte methodes sinds de oprichting van het Instituut aanzienlijk zijn veranderd, heeft innovatie altijd ten dienste gestaan van het delen van kennis: fotografische kamers en de eerste boordcamera’s ter wereld tijdens de expedities van Prins Albert I, de verspreiding van onderwaterbeelden naar de massamedia ten tijde van kapitein Cousteau (toen directeur van het Oceanografisch Museum), en het gebruik van nieuwe technologieën sinds de komst van Z.S.H. Prins Albert II…

Verspreiding van kennis als drijvende kracht voor actie

“Mijn betovergrootvader, prins Albert I, was een van de eersten die de fundamentele rol van de wetenschap bij de opbouw van elke ambitieuze actie begreep. Honderd jaar na hem probeer ook ik de wetenschappers en laboratoria te steunen die ons in staat zullen stellen doeltreffend op te treden voor de oceanen. “Z.S.H. Prins Albert II van Monaco.

Het Instituut blinkt al meer dan een eeuw uit in deze missie van het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis door middel van zijn verschillende middelen en vaardigheden: documentaire collecties, conferenties van deskundigen, deelname aan onderzoek en wetenschappelijke werkzaamheden, enz. hebben deze stichting tot een referentie op dit gebied gemaakt.

Het doorgeven van kennis is een constante in de geschiedenis van het Instituut voor Oceanografie: het is inderdaad, na de fase van bewustwording en verwondering, een essentiële stap om tot actie aan te zetten. Verbintenissen kunnen immers slechts worden gehandhaafd op basis van een onbetwistbare, wetenschappelijk bewezen realiteit: elke actie – of zij nu individueel, collectief of openbaar is – moet gebaseerd zijn op vaststaande feiten en gewenste effecten om het gebruik ervan te rechtvaardigen.

Discours
Conférence 100 ans conquête Pìle Sud

Diverse en aanvullende instrumenten

Voor de mobilisatie van de verschillende doelgroepen die bij het oceaanvraagstuk betrokken zijn, of het nu gaat om het grote publiek, de economische, institutionele, politieke of verenigingsactoren, enz. moeten verschillende, maar elkaar aanvullende instrumenten worden gebruikt om aan elk van hun verwachtingen en behoeften tegemoet te komen: professionele symposia voor deskundigen en instellingen, aantrekkelijke conferenties met uiteenlopende persoonlijkheden voor het grote publiek, seminars of vergaderingen op hoog niveau voor besluitvormers, gerichte en relevante informatie voor de economische sfeer, enz.

Innovatie voor de oceaan

In het Instituut voor Oceanografie gaan alle middelen om wetenschappelijke kennis over te brengen naar deze verschillende onderdelen van onze samenleving voortaan gepaard met een fundamentele reflectie over het huidige en toekomstige gebruik en de toegevoegde waarde van alle digitale instrumenten en apparaten: naast een internetplatform en interacties met sociale netwerken, stellen we opkomende technologieën in vraag over hun potentiële bijdragen aan onze missies: artificiële intelligentie, blockchain, participatieve en burgerwetenschappen, hackathons… zijn allemaal onderwerpen die onze methodes van interactie met ons publiek zullen doen opschudden.

Het Instituut voor Oceanografie wil, in overeenstemming met zijn traditie op het gebied van innovatie, een voortrekkersrol spelen in deze nieuwe instrumenten voor de verspreiding van kennis en de mobilisatie van de burgers.

Animation ImmerSeave 360°

Zie ook