EEN GEZONDE OCEAAN VOOR EEN GEZONDE VOEDING

Voorzien in de voedselbehoeften van de wereld

Instandhouding van hulpbronnen voor voedselzekerheid en gezondheid

Voor de gezondheid is een voldoende en evenwichtige voeding nodig, met een regelmatige aanvoer van eiwitten, vitaminen, vetten, mineralen en sporenelementen. De oceaan levert ons een groot deel van deze elementen die essentieel zijn voor onze stofwisseling.

Wereldwijd wordt per persoon 20 kg vis per jaar geconsumeerd. 17% van de door de mens geconsumeerde dierlijke eiwitten is afkomstig van de visserij en de aquacultuur. In Indonesië of Sri Lanka leveren zij ten minste 50% van de dierlijke eiwitten die door de bevolking worden verbruikt. Hieruit blijkt de grote uitdaging van het behoud van hulpbronnen voor voedselzekerheid en gezondheid! Door overbevissing, vervuiling en illegale visserij lopen de visbestanden wereldwijd helaas terug. 33% wordt overbevist (in de Middellandse Zee is dat 62%!) en 35% van de gevangen vis bereikt ons bord niet, een verspilling in de hele keten, die we niet langer mogen dulden. Als de mensheid gezond wil blijven, is het van essentieel belang dat de hulpbronnen op een echt duurzame manier worden beheerd, en wel vanaf nu. En het is mogelijk!

indonesie Poisson
En Indonésie, comme ici à Banggaï, les poissons fournissent au moins 50 % des protéines animales consommées par la population.
Les calamars séchés permettent de conserver un stock de protéines pendant des mois
Les calamars séchés permettent de conserver un stock de protéines pendant des mois

voldoen aan de eiwitbehoeften van de wereld

Volgens sommige specialisten zou de oceaan, mits goed beschermd en beheerd, tegen 2050 kunnen voorzien in tweederde van de eiwitbehoeften van de wereld, die worden geraamd op 500 miljoen ton.

Dit is alleen mogelijk als de oceaan een gezonde omgeving blijft voor zowel organismen als voor ons. De oceaan, die opmerkelijk goed bestand is tegen verstoringen, wordt helaas soms “ingehaald” door verontreiniging vanaf het land: bestrijdingsmiddelen zoals chloordecon, zware metalen, organische verontreiniging door steden, alsook de opkomende problemen van hormoonontregelaars of nanodeeltjes. Soms is het de aantasting van ecosystemen die gezondheidsproblemen veroorzaakt, zoals wanneer de dood van koralen plaats maakt voor algen en het giftige ciguatera.

Lange tijd is de oceaan aangezien voor een onuitputtelijke voorraadkast en tegelijkertijd voor een bodemloze vuilnisbak. Vandaag moeten wij zorgen voor een uiterst levendige omgeving, die ons voedt en verzorgt!

Zie ook

couverture du livre sur les méduses - Institut océanographique

Editions

Mapping Buyle

Verkenningen van Monaco

1-1-01-catlin seaview

De oceaan in vragen