H.S.H. Prins Albert II van Monaco

Toespraak over de Oceaan

Jaar 2021

- Jaarlijkse zitting van de Nationale Academie van Wetenschappen 25/04/2021

Ter gelegenheid van de jaarlijkse zitting van de Nationale Academie van Wetenschappen in Washington, D.C., heeft Z.S.H. Prins Albert II een opgenomen toespraak gehouden ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Toespraak over de Oceaan van Prins Albert I in 1921.

- Monaco Blue Initiative, Monaco, 22 maart 2021

Inleidende toespraak
MBI 12e editie

Le beste manier om dit te doen is een dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende betrokkenen. Kennis, deskundigheid en middelen samenbrengen. Om gezamenlijke diagnoses, ambities en strategieën op te stellen.

Op een moment dat er grote internationale evenementen op til zijn, is hets agenda voor 2021, zowel wat betreft het behoud van de biodiversiteit als het milieubehoud.Océan, cDat is de ambitie die ons moet drijven.

- Wereld Oceaan Top, 04/03/2021

Z.S.H. Prins Albert II van Monaco noemde de huidige grote uitdagingen voor de oceanen

De vorst ging meer in het bijzonder in op de noodzaak van een efficiënt beheer van beschermde mariene gebieden, maar ook op de hoop die is gewekt door de onderhandelingen over mariene biodiversiteit in gebieden die buiten de nationale jurisdictie vallen, en op de kansen die aan de oceaan zijn verbonden in termen van energietransitie. De Soeverein herinnerde ons ook aan deze essentiële boodschap, terwijl wij denken aan de Oceaan ver van ons dagelijks leven: “Spreken over de Oceaan is spreken over ons menselijk leven hier en nu. Het betekent dat we zulke omvangrijke en complexe onderwerpen als gezondheid, energie, voeding, de economie, innovatie, handel en internationale veiligheid moeten aanpakken.

Jaar 2020

Pas de futur sans nature, pas de futur sans culture

- Monaco, 13 december 2020

Voor een deconfinement van geesten

De actualiteit van de sluiting van culturele podia op en hun belangrijke rol in onze samenleving en economie is actueler dan ooit. Deze Tribune legt uit hoe belangrijk de dialoog tussen wetenschap en cultuur is om de wereld van morgen op te bouwen. Het gaat hier niet alleen om economische activiteit, maar ook om onze openheid en veerkracht ten aanzien van de huidige crisis en bij het uitvinden van de toekomst.

 

Het istijd om de opleving van de epidemie en de economische crisis te pareren met een opleving van enthousiasme en verbeelding. Met de economie, zijn het nieuwsgierigheid, ontdekking en creativiteit die nieuw leven moeten worden ingeblazen zodat wij er sterker uitkomen, beter in staat om de grote ecologische en sociale uitdagingen aan te gaan.

 

Om de geesten te deconcentreren en de verbeelding weer aan te wakkeren, om de planetaire uitdagingen aan te gaan en een meer leefbare en opwindende toekomst voor te bereiden, is ons antwoord, want er is geen toekomst zonder natuur, noch een toekomst zonder cultuur.

Een Tribune op initiatief van het Oceanografisch Instituut, gepubliceerd in het Journal du Dimanche, waarvan de eerste ondertekenaar H.S.H. is. Prins Albert II van Monaco, vergezeld van 32 andere internationale ondertekenaars uit de wereld van wetenschap en cultuur: Laurent Ballesta, Charles Berling, Stéphane Bern, Sandra Bessudo, Robert Calcagno, Jean Chambaz, Xavier Darcos, Bruno David, Peter Herzig, François Houllier, Alexis Jenni, Murielle Mayette, Erik Orsenna, Vladimir Ryabinin, Enric Sala, Philippe Taquet, Valérie Verdier…

- Internationale hydrografische organisatie, 16/11/2020

Openingstoespraak van de IHO-Vergadering door ZKH Prins Albert II van Monaco

De verwezenlijkingen van de Internationale Hydrografische Organisatie zijn een teken van de rol en de noodzaak van dit blijvende begrip van multilateralisme voor technisch overleg.

De IHO werd bijna 100 jaar geleden in deze geest opgericht en het  is vandaag de dag nog net zo relevant als ten tijde van mijn betovergrootvader, Prins Albert Idie het Internationaal Hydrografisch Bureau, devoorloper van de Internationale Hydrografische Organisatie, uitnodigde om in 1921 zijn zetel hier in Monaco te vestigen, waar het sindsdien is gebleven.

- Virtuele top van staatshoofden en regeringsleiders over biodiversiteit,
New York, 30 september 2020

Beleidsmakers ondernemen actie voor natuur en biodiversiteit

Het gaat niet alleen om het behoud van een paar soorten, een paar ecosystemen of zelfs een paar zeeën. Het is een kwestie van het behoud van onze planeet, onze toekomst, ons leven.

Daarom is het zo belangrijk om te handelen, en wel nu.

- Oceaanconferentie van de Verenigde Naties, 04 juni 2020

"Een digitale oceaan: sessie gegevens en wetenschap"

Een betere koppeling van de besluiten van de politieke en economische actoren met de werkzaamheden van de wetenschappelijke gemeenschap moet meer dan ooit centraal staan in onze strategieën, omdat de koppeling tussen wetenschap, besluitvormers en publieke opinie altijd het beginsel van elk verantwoord optreden is geweest.

Discours de S.A.S. le Prince Albert II sur l'Océan

- Monaco Blue Initiative, 28 mei 2020

opening van de MBI #11

In de bijzondere context van de COVID-19-crisis werd de MBI die in maart in Monaco zou worden gehouden, geannuleerd en vervangen door videoconferentiesessies op hoog niveau. Bij deze gelegenheid hield Z.S.H. de Prins een belangrijke toespraak.

“Om mensen te kennen, moet men ze zien handelen” schreef Rousseau. Dit geldt zowel voor onze onderdanen als voor anderen: om onze relatie met de oceanen echt te kennen en te hopen deze te veranderen, moeten wij onszelf zien handelen ten opzichte van de zeeën. Dit is waar het Monaco Blue Initiative om draait.

- Monaco, 22 april 2020

Dag van de Aarde: Z.S.H. Prins Albert II van Monaco zendt een boodschap voor de bescherming van de Planeet

De kwetsbaarheid van de mensheid waarvan wij getuige zijn, moet ons ertoe aanzetten na te denken over onze prioriteiten en in de eerste plaats onze relatie met de natuur opnieuw uit te vinden.

Door de immense sociale en economische veranderingen die zij teweegbrengt, en die zij nog vele maanden en misschien nog vele jaren teweeg zal brengen, moet deze crisis ons ertoe aanzetten onze planeet, het klimaat, de biodiversiteit en de oceanen beter te beschermen.

Jaar 2019

COP25
(c) AFP

COP 25 Chili - Madrid, december 2019

De "blue cop", gericht op de oceaan

In overeenstemming met zijn toezeggingen over het speciale IPCC-rapport over de oceaan en de cryosfeer heeft Z.S.H. Prins Albert II deelgenomen aan de door Chili georganiseerde COP 25, die van 2 tot en met 13 december 2019 naar Madrid is verplaatst.

We kunnen de klimaatverandering niet doeltreffend bestrijden zonder snel ambitieuze en gecoördineerde maatregelen te nemen om de oceaan te beschermen en te behouden. De wereld zal de COP25 volgen en verwacht niets minder dan een collectieve toezegging van verantwoordelijkheid om de bescherming en integriteit van ons ecosysteem van oceanen te waarborgen en verdere schade aan de aarde en alle levende wezens daarop te beperken.

- Oceanografisch Museum van Monaco, 7 november 2019

Uitreiking van de Grote Medailles Albert I

De wereldwijde druk op onze planeet raakt iedereen en treft de zwaksten het hardst. In dit verband zijn internationale solidariteit en multilaterale dialoog meer dan ooit van essentieel belang.
De oceaan, net als het klimaat, nodigt ons daartoe uit. Zij verbinden soorten, volkeren en individuen van allerlei herkomst en omstandigheden, waar zij zich ook mogen bevinden, ten goede of ten kwade, door een band die even onverwoestbaar als vitaal is.

Discours de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco lors de la remise des Grandes Médailles et Prix de Thèse 2019
Video afspelen

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - 24 sept. 2019

het vorstendom zet zich in voor het klimaat

De regering van Monaco streeft naar koolstofneutraliteit en geeft zichzelf de middelen om dat te bereiken, verklaarde prins Albert II tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In zijn toespraak legde de Vorst ook de nadruk op de rol van de bossen en meer nog op die van de oceaan. Monaco heeft er “historisch gezien voor gekozen de wetenschap te steunen”, voegde hij eraan toe.

Klimaatverandering en de ineenstorting van de biodiversiteit zijn geen geïsoleerde crises, maar twee alarmerende symptomen van het Antrhopoceen die in synergie moeten worden aangepakt.

- Parijs, hoofdkantoor UNESCO - 29 juli 2019

Eeuwfeest van de Internationale Geodetische en Geofysische Unie

De vurige behoefte om de oceaan te beschermen heeft de tijd van ontdekking en kennis van de zeeën, die van mijn betovergrootvader, opgevolgd.

Monaco streeft ernaar zijn wil te blijven volgen en zijn nalatenschap vruchtbaar te maken door zijn boodschap te actualiseren.

Door zijn eigen initiatieven en door zijn partners voor te stellen hun eigen acties door te geven en te versterken, streeft het Vorstendom ernaar een “stem van de oceaan” te zijn…

Monaco Blue Initiative, Lundi 3 Avril 2017, Musée Océanographique de Monaco
Monaco Ocean Week

- Monaco Blue Initiative, 25 maart 2019

opening van de MBI #10

Er is een uitspraak van de grote historicus Jules Michelet die me vaak te binnen schiet als ik dit Oceanografisch Museum binnenkom, dat hier aan de Middellandse Zee ligt.

“Het is met de zee dat alle geografie moet beginnen”.

Wij weten ook dat alle geschiedenis met de zee moet beginnen, want wij weten dat wij uit de oceaan zijn geboren en dat onze beschavingen uit de zee zijn voortgekomen.

Maar het is ook door de zee, meer en meer, dat elke economie moet beginnen.

Ik ben er zeker van dat alle politiek, moraal en filosofie meer en meer bij de zee zullen moeten beginnen.

- Monaco, Oceanografisch Museum, 16 april 2019

Vergadering van de Europese Oceanografie Centra

Ik denk dat het nodig is, zoals u zei, om een beter inzicht te krijgen in het grote publiek [sur les questions des sciences de l’océan]. Mensen houden van informatie die een verhaal vertelt, en als we hun aandacht kunnen vestigen op verschillende manieren om dat verhaal te vertellen, en op een meer boeiende manier, denk ik dat dat zeker zou helpen.

Luister naar de opgenomen toespraak in het Engels.

00:00
00:00
  • Ecouter le discours (anglais) 00:00
Monaco, la voix de l’Océan

OOK HET BEKIJKEN WAARD

Boodschap van Z.S.H. Prins Albert II van Monaco, ter gelegenheid van de 74e zitting van het Comité voor de bescherming van het mariene milieu, Londen – 13 tot 17 mei 2019, Internationale Maritieme Organisatie

Boodschap van Z.S.H. Prins Albert II van Monaco aan de directeur-generaal van UNESCO tijdens de eerste planningsbijeenkomst van het VN-decennium van de oceaanwetenschappen voor duurzame ontwikkeling – 13 mei 2019

Toespraak van Z.S.H. Prins Albert II van Monaco, op de VN-Tribune ter gelegenheid van de conferentie over de oceanen in het kader van ontwikkelingsdoelstelling 14 “Behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene rijkdommen ten behoeve van duurzame ontwikkeling” – Toespraak van Z.S.H. Prins Albert II van Monaco Juni 2017.