Wereldwijd Koraal Conservatorium

een project dat vooruitgang boekt

een vlinderdas voor koralen

Koraalriffen worden bedreigd door de klimaatverandering en met name door de stijgende watertemperaturen. Om deze aangekondigde verdwijning tegen het einde van deze eeuw tegen te gaan, ontstaan er talrijke initiatieven: het Wereld Koraal Conservatorium is er één van!

Een consortium van wetenschappers, aquariumconservatoren en NGO’s die zich ter plaatse inzetten voor het herstel van riffen, schaart zich achter een voorstel van het Oceanografisch Instituut en Wetenschappelijk Centrum van Monaco, gesteund door de Prins Albert II-Stichting, om een “Ark van Noach” te bouwen voor rifbouwende koralen, die zal dienen als reservoir voor de instandhouding, het onderzoek en het herstel van koraalriffen

Het project beoogt de oprichting van een wereldwijd referentiecentrum dat in een netwerk van openbare en particuliere aquaria een unieke wereldwijde verzameling zal huisvesten van de meeste soorten en stammen van scleractinische koralen (rifbouwende koralen) die tot dusverre zijn beschreven, in de vorm van levende kolonies .

De openbare aquaria zullen reservoirs zijn voor instandhouding, herstel en onderzoek, maar ook laboratoria voor de uitvoering van stressbestendige kweekoperaties.

Het doel is zoveel mogelijk soorten in stand te houden en een wereldwijd platform op te richten voor het delen van biologisch materiaal en het uitwisselen en voortbrengen van kennis.

Dit reservaat zal de biodiversiteit van koraalriffen helpen beschermen door middel van een op oplossingen gebaseerde aanpak waarbij wetenschap, instandhouding en rifbeheer worden gecombineerd.

Het zal het vermogen van riforganismen om stress te verdragen vergroten en het herstel na verstoring vergemakkelijken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de “evolutionair ondersteunde aanpak” om het weerstandsvermogen van koraalriffen te verbeteren.

Een communicatie- en onderwijscomponent zal de meest recente onderzoeksresultaten verspreiden.

Een artikel dat op 14 september 2020 in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Biologyis gepubliceerd, vat dit programma samen.

Dit artikel, een gezamenlijk werk van het technisch en wetenschappelijk comité dat is opgericht om het Conservatorium te leiden en te adviseren, is ondertekend door verscheidene deskundigen op het gebied van koraalbiologie en door de directeuren en curatoren van grote openbare aquaria.

koraal, essentieel voor het mariene evenwicht

Ontdek in de video hiernaast al het nut van het koraal.

Zie ook