Monaco, de stem van de oceaan

Onder impuls van Z.S.H. Prins Albert II van Monaco maken de werkzaamheden van het Oceanografisch Instituut deel uit van een collectief en coherent engagement van de instellingen van Monaco. Samen met de regering van Monaco, de Prins Albert II van Monaco Stichting, het Wetenschappelijk Centrum van Monaco en de Monaco Yacht Club, en nu met de steun van de Explorations de Monaco, draagt het Oceanografisch Instituut bij aan een internationale mobilisatie die politieke besluitvormers, opinieleiders en het maatschappelijk middenveld samenbrengt. Het doel is de bewustwording en de besluitvorming ten gunste van een wereldwijde bescherming van de oceanen te versnellen, in een humanistische visie die eigen is aan de Monegaskische staat

herdenkingen van de honderdste sterfdag van Albert I, 1922-2022

De openingsmanifestatie van de herdenkingen van 19 oktober 2020 was een belangrijk moment met de voorstelling aan het publiek van het programma van de komende vieringen en van de website van het Comité (www.princealbert1.mc), die een echt documentair portaal moet worden over de Prins Savant…

Het Prinsdom, een "hotspot" van toegewijde spelers

Het Vorstendom telt verschillende hoofdrolspelers die bekend staan en erkend worden om hun legitimiteit, hun wetenschappelijke kennis of hun inzet voor de oceaan: de regering van Monaco, de Prins Albert II van Monaco Stichting, het Oceanografisch Instituut, het Wetenschappelijk Centrum van Monaco, de Monaco Yacht Club, de Explorations de Monaco, de Monegaskische Vereniging voor Natuurbescherming (AMPN) en de Ecole Bleue.

Onder impuls van Z.S.H. Prins Albert II van Monaco draagt dit “Monegaskisch collectief” bij tot de versterking en de ontwikkeling van zijn actie als staatshoofd ten gunste van de Oceaan en geeft het zo de Oceaan een stem. Zij steunt ook op talrijke internationale structuren die in het Prinsdom gevestigd zijn.

Panorama Monaco

Monaco, een verenigend land

Door middel van haar initiatieven en door haar partners voor te stellen hun eigen acties door te geven en te versterken, wil dit collectief een brede waaier van mensen mobiliseren: toeristen, internationale beleidsmakers, bedrijfsleiders, buurtbewoners, NGO’s, wetenschappers…
Vandaag zet het Prinsdom, dat al bekend staat om zijn politieke actie ten gunste van de oceaan en het milieu, zich ook in voor de digitale transformatie. Het combineren van de kracht van digitaal met de noodsituatie op milieugebied is een ambitie die een staat als Monaco kan dragen en in korte tijd kan verwezenlijken.

De ruimte die de nieuwe website van het Oceanografisch Instituut wijdt aan “Monaco, de stem van de oceaan” is een eerste concreet voorbeeld. Terwijl we wachten op een meer complete versie, open voor de wereld…

Zie ook