Mobiliseren om een verschil te maken

Door verwondering te wekken en kennis over de mariene wereld te verspreiden, bevordert het Oceanografisch Instituut een duurzaam beheer en een degelijke bescherming van de oceanen: hiertoe moedigt het individuele en collectieve inzet aan.

Door de ontwikkeling van talrijke thematische programma’s over soorten en milieus die van cruciaal belang zijn voor de gezondheid van de oceaan, stimuleert het Oceanografisch Instituut de verschillende doelgroepen die het aanspreekt, op alle schalen.

360° acties,
en voor iedereen

Met de hulp van zijn partners en mecenassen, in de eerste plaats de Monegaskische gemeenschap, zet het Instituut zich in om de oceaan in het hart van de mens te plaatsen, en de mens in het hart van de oceaan.

In de eerste plaats mobiliseert het Oceanografisch Instituut zich bij het grote publiek, of het nu gaat om bezoekers van het Oceanografisch Museum, via zijn evenementen of via zijn verschillende bemiddelingsinstrumenten, door middel van emotie.

Samen met de politieke en institutionele besluitvormers en het maatschappelijk middenveld (NGO’s, verenigingen, prominenten, enz.) helpt het instituut evenwichtige, realistische en bruikbare oplossingen te vinden en bevordert het deze. Het is een middel om politieke oriëntaties en maatschappelijke keuzes te beïnvloeden (MBI, workshops op hoog niveau, Grote Medailles…);

Het instituut moedigt innovatie, initiatieven en de ontwikkeling van praktijken aan die de oceanen en mariene ecosystemen respecteren. Door filantropie aan te moedigen, mobiliseert zij voor een maatschappelijk engagement in concrete acties.

In de wetenschappelijke wereld is het Instituut voor Oceanografie een relais voor onderzoek, interdisciplinariteit en ontmoetingen tussen deskundigen: door deel te nemen aan de toegankelijkheid van kennis en gegevens draagt het bij tot de opbouw en de verspreiding van kennis.

Het Oceanografisch Instituut neemt deel aan de dynamiek van het in aanmerking nemen en beschermen van de oceaan, door ernaar te streven deze op grote schaal te federeren en de verschillende initiatieven in de wereld voor het voetlicht te brengen, door de acties van zijn partners en actoren die de gemeenschappelijke waarde van het behoud van een gezonde oceaan delen, door te geven.

Mission Martinique

De acties van het Instituut

Naast het bevorderen van de acties van onze partners heeft het Instituut een portefeuille van acties ontwikkeld die op bepaalde milieus en soorten zijn gericht.
Met meer dan een eeuw ervaring op het gebied van milieubemiddeling hebben de teams van het Instituut doelgerichte thematische programma’s ontwikkeld met gevarieerde actieterreinen.

Zeeschildpadden, een actuele zorg

Zeeschildpadden zijn momenteel een belangrijk aandachtspunt van het Oceanografisch Instituut. De thematische aandacht voor dit dier, waarmee drie jaar geleden een begin werd gemaakt, heeft onlangs een bijzondere dimensie gekregen met de opening voor het publiek, op 27 april 2019, van de Zeeschildpad Odyssee, een nieuwe ontdekkingsruimte in het Oceanografisch Museum, gekoppeld aan een Monegaskisch opvangcentrum voor zeedieren.

Dit hoogtepunt van onze actie ten gunste van dit dier volgde op talrijke acties: er werden verschillende schildpadden vrijgelaten met internationale partners (Corsica, de Filipijnen…), er werd een samenwerkingsactie met een vereniging uit Caboverde uitgevoerd in het kader van de Verkenningen van Monaco, een babyschildpad, Rana, werd gered en verzorgd in het Oceanografisch Museum van Monaco, in 2018 werd een boek gepubliceerd waarin alle bedreigingen en de bestaande oplossingen werden uiteengezet, er werd een bordspel uitgegeven met onze hulp…

Haaien, een ongeliefd exemplaar in de schijnwerpers

Sinds 2013 zet het Oceanografisch Instituut zich sterk in voor de haaienproblematiek. Dit engagement heeft het mogelijk gemaakt een groot aantal partners te mobiliseren rond het lot dat is voorbehouden aan vertegenwoordigers van deze onbeminde soort: een buitengewone tentoonstelling in het Museum, een populariseringsboek, internationale workshops op hoog niveau, de creatie van een toolbox om het beheer van het “haaienrisico” te bevorderen… Ontdek alle instrumenten die hebben bijgedragen tot een grote mobilisatie rond deze soort die van cruciaal belang is voor de gezondheid van de oceaan.

Requins Focus

Zie ook