De Bruine Grouper

Symbool van voorbeeldige instandhouding

terug op onze kusten na 30 jaar inspanning

De blauwbaars Epinephelus marginatus, een icoon voor veel duikers, zowel wegens zijn grootte (het is een van de grootste beenvissen in de Middellandse Zee) als wegens zijn zeldzaamheid, was bijna verdwenen na tientallen jaren van overbevissing en stroperij. Dankzij krachtige beschermingsmaatregelen maakt hij een sterke comeback in de wateren van de Franse en Monegaskische Middellandse Zee, vooral in beschermde gebieden, zodat de onderwaterwandelaar zijn unieke en majestueuze gedrag kan bewonderen. Het bekijken ervan tijdens het duiken is een bevoorrecht en magisch moment, een herinnering die u nog lang in uw hoofd zult houden! De terugkeer van de tandbaars is geen toeval maar het resultaat van 30 jaar inspanningen, een voorbeeld dat ons moet inspireren om bedreigde soorten in de Middellandse Zee beter te beschermen! Uitleg…

Man of vrouw? Allebei! Een beetje biologie...

Enzo le petit mérou brun de Méditerranée relaché
Een jonge tandbaars onder zijn steen. Credit: Nicolas Robert.

De tandbaars leeft tussen de oppervlakte en 50 tot 200 m diepte, zowel in de Atlantische Oceaan (van de Marokkaanse kusten tot Bretagne) als in de hele Middellandse Zee. Hij wordt ook aangetroffen voor de kust van Brazilië en Zuid-Afrika, maar onderzoekers vragen zich af of het om een homogene populatie gaat of om afzonderlijke subpopulaties. Het mysterie blijft vandaag!

Hij houdt van rotsachtige kustgebieden, rijk aan spleten en holten. De juvenielen, meer litoraal, worden soms in enkele centimeters water waargenomen. Zijn grootte varieert van 80 cm tot 1 m of zelfs 1,5 m voor de grootste individuen.

De tandbaars verandert tijdens zijn leven van geslacht: “protogynous hermaphrodite”, hij is eerst vrouwelijk en wordt mannelijk wanneer hij 60 tot 70 cm wordt, op de leeftijd van 10 tot 14 jaar.

Regulator en indicator van de toestand van het mariene milieu

Als superroofdier aan de top van de voedselketen jaagt de tandbaars op zijn prooi (koppotigen, schaaldieren, vissen) op lagere trofische niveaus, speelt zo de rol van regulator en draagt bij tot het evenwicht van het ecosysteem. Het is ook een indicator van de milieukwaliteit. De overvloed aan baarzen weerspiegelt de goede toestand van de voedselketen die eraan voorafgaat, de aanwezigheid van rijk voedsel en de uiting van matige stroperij en visserijdruk. Wegens zijn zeer hoge handelswaarde blijft de tandbaars zeer gegeerd bij vissers en speervissers in zijn hele verspreidingsgebied. Zijn aantal neemt sterk af en hij is door de Internationale Unie voor het behoud van de natuur geclassificeerd als een


kwetsbare soorten.


Wist je dat?

In de Middellandse Zee komen 8 soorten tandbaarzen voor. Van de 6 soorten die in Monaco zijn waargenomen, komt de bruine tandbaars Epinephelus marginatus het meest voor, gevolgd door de indrukwekkende wrakbaars Polyprion americanus. De tandbaars Epinephelus caninus, de badèche Epinephelus costae, de witte tandbaars Epinephelus aeneus, de konings tandbaars Mycteroperca rubra zijn veel discreter.

Mycteroperca rubra
Een groep van de zeldzame koningsbaars Mycteroperca rubra in het Scandola natuurreservaat. Credit: Jean-Marie Dominici.
Cernier-Polyprion americanus (Y.Berard)
De tandbaars Polyprion americanus.
Le Mérou bardèche
Een dassenbaars

De Grouper in beeld

De bescherming van de tandbaars, het werkt!

De toenemende schaarste van deze vis heeft Frankrijk en het Prinsdom Monaco ertoe gebracht strenge beschermingsmaatregelen te nemen in het kader van internationale verdragen (Bern, Barcelona). De


moratorium


gevestigd in continentaal Frankrijk en in


Corsica


verbiedt sinds 1993 het jagen onder water en het vissen met haken. Veldstudies tonen de doeltreffendheid van deze beschermingsmaatregelen aan: jonge tandbaarzen zijn nu op alle kusten aanwezig en in de zeereservaten hebben de populaties zich hersteld. Maar deze comeback blijft zeer broos. Het moratorium moet om de 10 jaar opnieuw worden bezien. Over de toekomst van de tandbaars zal dus in 2023 worden beslist. Als de jacht weer zou worden toegestaan, zou meer dan 30 jaar inspanning in een paar weken kunnen worden weggevaagd!

Mérou brun M.Dagnino
Een vrouwtje zeebaars, bij de ingang van haar schuilplaats op een koraalafzetting.

In Monaco, de Soevereine Orde van 1993, versterkt door de


verordening van 2011


verbiedt elke vorm van visserij en waarborgt de bescherming van de tandbaars en de koraalduivel, een andere kwetsbare soort. Dankzij deze specifieke bescherming, het Larvotto-reservaat en de aanwezigheid van zeer gunstige habitats en overvloedig voedsel, is de zeebaars opnieuw talrijk in de wateren van het Vorstendom Monaco, met name aan de voet van het Oceanografisch Museum.

Wist je dat?

Waarom vinden we nog steeds bruine baarzen in de schappen van de viswinkel? Simpelweg omdat het gebruik van netten om ze te vangen nog steeds is toegestaan. Ook uit niet-gereglementeerde gebieden ingevoerde specimens mogen te koop worden aangeboden. Het is aan ons als consumenten om geen bedreigde diersoorten te kopen!

Het Prinsdom zorgt voor de tandbaarzen

Sinds 1993 onder toezicht van het ministerie van Milieu,
de Monegaskische vereniging voor natuurbescherming
bijgestaan door de
Grouper Studiegroep
voert een regelmatige inventarisatie uit van de tandbaarzen in de Monegaskische wateren, van de oppervlakte tot een diepte van 40 m, met de natuurlijke medewerking van de duikers van het Oceanografisch Museum. Van jaar tot jaar nemen de waargenomen aantallen toe (15 individuen in 1993, 12 in 1998, 83 in 2006, 105 in 2009, 75 in 2012). Grote exemplaren van 1,40 m zijn nu talrijk en op de ondiepten worden jonge exemplaren van alle afmetingen waargenomen.

Plongeur
Het onderzoek naar de tandbaars gebeurt in kleine groepjes snorkelaars of duikers.

het oceanografisch museum wordt ook nat...

Het museum schiet ook exemplaren te hulp die in moeilijkheden verkeren en door vissers of duikers aan het museum worden toevertrouwd, zoals eind 2018 het geval was met verschillende exemplaren die waren aangetast door een virusinfectie, die in het verleden al meermaals was waargenomen in de Middellandse Zee op Kreta, Libië, Malta en Corsica. Met de Monegaskisch Centrum voor de verzorging van mariene diersoorten die in 2019 is opgericht om voor schildpadden en andere diersoorten te zorgen, worden deze interventies nu vergemakkelijkt. De genezen baarzen keren terug naar zee om zich op te houden in beschermde gebieden zoals het Larvotto Underwater Reserve. Bekijk de video van de vrijlating van de jonge tandbaars “Enzo”.

Enzo le petit mérou brun de Méditerranée relaché
Het hele team vóór de vrijlating van een tandbaars, een moment om de zeegebruikers bewust te maken van de status van deze kwetsbare soort.
Enzo le petit mérou brun de Méditerranée relaché
De directeur-generaal van het Oceanografisch Instituut, Robert Calcagno, geeft een jonge tandbaars zijn vrijheid, onder het oog van cameraman Frédéric Pacorel.

DE MEROU, STER VAN ALTIJD in het AQUARIUM

Veel bezoekers ontdekken deze erfgoedsoort in het Oceanografisch Museum. Dit is niet nieuw, want het Aquarium, toen geleid door dokter Miroslav Oxner, presenteerde ze al in 1920! Een van hen, nu in de collecties van het museum, woonde daar meer dan 29 jaar. 4 verschillende soorten (badèche, bruine, witte en koningsbaars) zijn nu te zien in de sectie gewijd aan de Middellandse Zee volledig gerenoveerd.
Als de tandbaars bezoekers intrigeert, inspireert hij ook kunstenaars! Talrijke voorwerpen die zijn gelijkenis dragen, zowel kunstwerken als vervaardigde voorwerpen, bevinden zich in de collecties van het Oceanografisch Instituut!
In 2010 werd een tandbaars uit het museum gebruikt als model voor het bankbiljet van 100 Reais, uitgegeven door de Centrale Bank van Brazilië, dat nog steeds in omloop is, en het Prinsdom heeft er in 2018 zelfs een postzegel aan gewijd!

aquarelle réalisée par Paul Seguin-Bertault
Een aquarel van Paul Seguin-Bertault (circa 1947) uit de collecties van het Oceanografisch Instituut.
Brasil Billet 100 reais
100 Reais biljet van de Centrale Bank van Brazilië (met dank aan de heer Marcia Barbosa Silveira).
roussettes mérou barba
Oude ansichtkaart van het Oceanografisch Museum met een tandbaarstank

Een aanwinst voor de blauwe economie, toerisme en visserij...

Toeristen komen van heinde en verre om de onderwaterfauna te observeren en een “geslaagde” duik is vaak een duik waarbij de bruine tandbaars is waargenomen! Verschillende studies tonen aan dat een levende tandbaars tijdens zijn bestaan oneindig veel meer geld opbrengt dan wanneer hij wordt gevangen om te worden geconsumeerd!
Bruinbaarzen doen het vooral goed in doeltreffend beheerde beschermde mariene gebieden (MPA’s), die belangrijke voordelen bieden voor het behoud van de biodiversiteit en de economische ontwikkeling. Door de bescherming en het herstel van kritieke habitats (migratieroutes, toevluchtsoorden voor roofdieren, paaigronden, kraamgebieden) dragen MPA’s bij tot de overleving van kwetsbare soorten zoals de bruine tandbaars. Adulten en larven van verschillende soorten die in een MPA leven, kunnen deze ook verlaten en andere gebieden koloniseren; dit wordt “spillover” genoemd. Wanneer de in de MPA geproduceerde eitjes en larven wegdrijven, spreekt men van dispersie. Soorten met een hoge marktwaarde (zeebaars, kreeft, rode koraal) leggen aanzienlijke afstanden af, wat ecologische en economische voordelen oplevert in afgelegen gebieden! Volwassen bruine baarzen dwalen één kilometer buiten de MPA-grens. En wat de larven betreft, die leggen honderden kilometers af!

Zie ook