Sponsoring en partnerschap

lokale partners...

Sinds zijn opening in 1910 is het Oceanografisch Museum van Monaco uitgegroeid tot een van de paradepaardjes van het Prinsdom, met name door zijn opmerkelijke architectuur en zijn grote aantrekkingskracht. Maar het is ook een vector van het Oceanografisch Instituut, opgericht door Prins Albert I van Monaco om kennis over de oceanen te verspreiden en, in feite, actief deel te nemen aan de bescherming ervan. En inderdaad, terwijl sommige landen, instellingen en verenigingen zich pas sinds enkele jaren of zelfs pas sinds enkele maanden met het milieuvraagstuk bezighouden, houden het Vorstendom Monaco en de Prinselijke Familiedynastie zich er al heel lang mee bezig.

Monaco Blue Initiative, Lundi 3 Avril 2017, Musée Océanographique de Monaco

Vandaag is de soevereine prins van Monaco van rechtswege erevoorzitter van de raad van bestuur van het instituut, die bestaat uit tien leden die nauwe banden met het prinsdom onderhouden. Twee van hen zijn ook benoemd door de soevereine vorst, namelijk de heer Bernard Fautrier, vice-voorzitter en directeur van de Stichting, gevolmachtigd minister bij het ministerie van Staat voor kwesties in verband met duurzame ontwikkeling, en mevrouw Marie-Pierre Gramaglia, regeringsadviseur – minister van Openbare Werken, Milieu en Stedenbouw in de regering van Monaco

De regering van Monaco en de Prins Albert II Stichting van Monaco zijn de twee nauwste partners van het Oceanografisch Instituut.

logo gouvernement princier de monaco
logo rolex

de rolex-verbintenis

Al bijna een eeuw steunt Rolex pionierende ontdekkingsreizigers, die de grenzen van de menselijke inspanning verleggen. Met de Perpetual Planet-campagne, die in 2019 van start gaat, zet Rolex zich op lange termijn in om ontdekkingsreizigers te helpen het milieu te beschermen.

Rolex’ betrokkenheid bij de oceaan komt bijvoorbeeld tot uiting in partnerschappen met de National Geographic Society en Sylvia Earle’s Mission Blue-initiatief, en in het Vorstendom Monaco steunt het bedrijf, naast het Oceanografisch Instituut, het Monaco Blue-initiatief, de Monaco Ocean Week en de Yacht Club of Monaco.

CFM Indosuez, degrootste bank van Monaco

Het Indosuez-netwerk voor vermogensbeheer wordt in Monaco belichaamd door CFM Indosuez Wealth, de grootste bank van het Vorstendom. De wortels gaan terug tot 1922, toen het werd opgericht door Soevereine Orde.

CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT
PONANT Logo

PONANT, SPECIALIST IN DE POLEN

Met haar ervaring biedt de maatschappij luxe cruises aan boord van een moderne vloot en intieme schepen. Al meer dan 30 jaar brengt PONANT zijn passagiers naar de meest geheime plekjes van de planeet, waar de natuur hoogtij viert. Deze keuze brengt verantwoordelijkheden met zich mee ten aanzien van de ecosystemen waaruit zij bestaan en de gemeenschappen die er leven.

De in 2018 opgerichte stichting PONANT heeft bovendien tot doel de oceanen en de polen te beschermen en uitwisselingen tussen volkeren te bevorderen. Daartoe zetten zij zich in voor de ondersteuning van innoverende initiatieven van onderzoekers, NGO’s, startende bedrijven of ondernemingen voor het behoud van de oceanen, de verwerving van wetenschappelijke kennis over het polaire milieu en de interactie met inheemse bevolkingsgroepen.

Ondersteuning van de projecten van het Oceanografisch Instituut

Het succes van een sponsoractie hangt af van de waarden die door de sponsor en de instelling worden gedeeld. Om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren, heeft het Oceanografisch Instituut giften nodig van privépersonen: bedrijven of particulieren. Als u gevoelig bent voor de bescherming van de Oceaan en voor de acties die wij ondernemen, doe dan met ons mee. De diversiteit van onze missies biedt u verschillende interventiethema’s en communicatieassen.

Verbintenissen op maat om het Oceanografisch Instituut te steunen

Vernissage exposition Borderline

Word een stichtende sponsor

De stichtende sponsor, een eersteklas weldoener, is betrokken bij de programmering van onze acties. De geboden zichtbaarheid is van het hoogste niveau, op onze twee sites, maar ook in al onze internationale acties.

Het Oceanografisch Instituut staat ter beschikking voor het organiseren van bedrijfsworkshops over belangrijke thema’s of voor het organiseren van evenementen onder speciale voorwaarden, om zo zijn kennis en imago bij te dragen aan het maatschappelijk engagement van de sponsor.

Sponsor worden van onze grote projecten

Belangrijke projectpartners zijn betrokken bij de ontwikkeling van een van onze vlaggenschipprojecten: Monegaskisch centrum voor de verzorging van mariene diersoorten, tijdelijke tentoonstellingen, bemiddelingsprojecten, publicatie van een boek, enz.

In nauwe samenwerking met de teams en in het kader van een VIP-dienst hebben zij geprivilegieerde toegang tot het ondersteunde project en verbinden zij hun naam daaraan.

Fête du Musée

Zet uw vaardigheden in voor het Museum

Dit is een sponsoring in natura of van vaardigheden.

De mogelijkheid voor bedrijven die middelen (producten of diensten) ter beschikking willen stellen ter ondersteuning van een welomschreven project. Deze vorm van sponsoring geniet dezelfde belastingvoordelen als een bijdrage in geld.

Deelnemen aan het behoud van de oceanen...

Neem deel aan onze acties voor het behoud van de oceanen met een bezoekersaantal van meer dan 650.000 mensen door lid te worden van de Vereniging van Vrienden van het Oceanografisch Museum van Monaco om :

  • Het bevorderen van de ontwikkeling van het Oceanografisch Museum, een instelling van het Oceanografisch Instituut, Albert I, Prins van Monaco Stichting, die bijdraagt aan de invloed van de inzet van Monaco voor de Oceaan in de hele wereld.
  • Ondersteuning van milieubemiddelingsacties die worden uitgevoerd in samenwerking met ons netwerk van gespecialiseerde partners.
  • Ondersteuning van bewustmakingsacties onder de noemer “Weten, Liefhebben en Beschermen”: tentoonstellingen, educatieve programma’s voor schoolkinderen, rondleidingen, enz.

Voordelige vergoeding

Public relations evenementen organiseren in een unieke omgeving

Als een van de mogelijke beloningen van uw donatie kunt u een of meer grootschalige evenementen organiseren in prestigieuze ruimtes met uitzicht op zee in het Oceanografisch Museum of in het hart van Parijs in een historisch gebouw in het Huis van de Oceanen. Ontbijt, diner, cocktail, met of zonder privérondleiding: aan u de keuze van de formule.

Verenig uw medewerkers rond een cultureel, wetenschappelijk of milieuproject

Uw werknemers hebben toegangskaartjes voor het Oceanografisch Museum en al zijn culturele programma’s. Het Oceanografisch Instituut, in Parijs of Monaco, wordt een originele plaats voor hun interne vergaderingen en symposia.

Souvenirs des Mers
Signature

Profiteer van belastingvoordelen

U geniet een belastingvermindering van 60% van het bedrag van uw gift. Deze vermindering geldt tot een plafond van 0,5% van de omzet, met de mogelijkheid om het overschot – indien de drempel wordt overschreden – over te dragen naar de volgende vijf jaar.

Zie ook