Op zee, alle waarnemers!

Dinsdag 8 juni van 18:00 tot 20:00 in het oceanografisch museum van Monaco

Op initiatief van de Vorstelijke Regering en het Oceanografisch Instituut zullen een veertigtal gebruikers en liefhebbers van de zee in het Vorstendom Monaco morgen, dinsdag 8 juni (Wereld Oceaan Dag), deelnemen aan een bijeenkomst om de observatie en bescherming van de mariene fauna te bespreken.

Ter gelegenheid van deze tweede editie mobiliseren beroepsbeoefenaars, administraties en individuele beroepsbeoefenaars zich opnieuw ten voordele van de mariene biodiversiteit. In het kader van een participatieve wetenschappelijke benadering wordt ernaar gestreefd de “gebruikers van de zee” te betrekken bij en aan te moedigen tot het melden van waarnemingen van schildpadden en zeezoogdieren. De verzamelde gegevens zullen het dus mogelijk maken de in de Monegaskische wateren aanwezige soorten te identificeren, hun gedrag beter te begrijpen en bij te dragen tot de studie en de bescherming van de ecosystemen.

Meer informatie in het persbericht om te downloaden.

Perscontact

Alexandra Bardy

Tel : +377 93 15 36 82

E-mail: media[a]oceano.org

Ontvang onze persberichten
persbericht

Deel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Download

Persbericht

Zie ook

1-1-01-catlin seaview

De oceaan in vragen

Mapping Buyle

Verkenningen van Monaco

Albert Ier sur passerelle - Institut Océanographique de Monaco

De grote figuren