Het MedFonds

de toekomst van beschermde mariene gebieden in de Middellandse Zee veiligstellen

duurzame financiering van beschermde mariene gebieden in de Middellandse Zee

De ontwikkeling van beschermde mariene gebieden (MPA’s) is een van de belangrijkste hefbomen voor een betere bescherming van de oceanen. Deze gebieden moeten echter voldoende en duurzame financiering krijgen om ervoor te zorgen dat deze bescherming van lange duur is. Dat is het doel van het MedFund in de Middellandse Zee, een initiatief dat wordt gesteund door het Oceanografisch Instituut.

MPA's creëren, wat dan?

Een beschermd marien gebied (MPA) is een mariene ruimte waar menselijke activiteiten strenger gereguleerd zijn dan in de omringende wateren, teneinde de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten in stand te houden.

Deze afgebakende gebieden beantwoorden aan de doelstellingen inzake natuurbescherming op lange termijn. De meeste MPA’s maken het mogelijk beschermingsaspecten te verzoenen met de duurzame ontwikkeling van activiteiten zoals kleinschalige visserij en verantwoord toerisme.

Hun bestuursvormen betrekken meestal alle betrokken belanghebbenden (gebruikers, verkozen vertegenwoordigers, deskundigen, enz.) bij het beheer van het ingedeelde mariene gebied. De overgrote meerderheid van de op deze wijze beschermde gebieden beschikt echter niet over voldoende financiële middelen om hun beheersdoelstellingen te bereiken, in die mate zelfs dat enkele honderden MPA’s in de wereld helemaal geen begroting hebben.

The med fund Logo

Monaco in het Initiatief voor duurzame financiering

MEDFUND (voorheen de Vereniging voor de duurzame financiering van beschermde mariene gebieden in het Middellandse Zeegebied) is in 2015 opgericht op initiatief van het Vorstendom Monaco, Frankrijk, Tunesië en de Prins Albert II van Monaco Stichting.

Deze vereniging naar Monegaskisch recht heeft tot doel regeringen, regionale organisaties die betrokken zijn bij het behoud van de mediterrane ecosystemen en leden van het maatschappelijk middenveld samen te brengen rond hetzelfde doel: de ontwikkeling en versterking van beschermde mariene gebieden in de Middellandse Zee met het oog op een duurzamer beheer, door bij te dragen tot hun financiële autonomie en territoriale integratie.

Naast het vrijmaken van middelen voor de exploitatie van bestaande gebieden, zet het MedFonds zich ook in voor de oprichting van nieuwe MPA’s. Zo wil de vereniging in de komende vier jaar steun verlenen aan 18 nieuwe beschermde mariene gebieden in het zuidelijke en oostelijke Middellandse-Zeegebied.

Het Instituut voor Oceanografie geeft het goede voorbeeld

Als lid van het MedFund zet het Instituut voor Oceanografie zich op twee concrete manieren in voor de duurzame financiering van MPA’s in het Middellandse Zeegebied.

Enerzijds via het netwerk van 11 aquaria waartoe het Oceanografisch Museum van Monaco behoort. Onder de noemer #MyMedSea promoot dit netwerk de acties van het MedFund via gerichte communicatieacties met de publieke en institutionele partners van elk lid.

Bovendien draagt het Oceanografisch Museum van Monaco bij aan de financiering van het door het MedFund beheerde fonds via een bijdrage van 0,05 euro per verkocht toegangskaartje, d.w.z. ongeveer 30.000 euro per jaar, dankzij de ongeveer 650.000 bezoekers die het museum elk jaar ontvangt.

Medfund maatregelen

Oeuf de Tortue Plage
Bescherming van nestplaatsen van schildpadden
Nettoyage Filet Océan
Schoonmaken van de zeebodem, Monastir
Sauvetage tortue marine
Redding van schildpadden