Doe mee voor de Sharks

2013, het haaienprogramma van het Oceanografisch Instituut

Bewustmakingsacties, speciale tentoonstellingen in het Oceanografisch Museum, evenementen voor iedereen, internationale wetenschappelijke bijeenkomsten: het behoud van de haaien is een belangrijk thema voor het Oceanografisch Instituut. Via zijn grote actieprogramma “Haaien”, dat in 2013 van start ging, nodigt het Instituut u uit om kennis te maken met deze even fascinerende als onbekende heren van de zee…

Haaien, essentieel voor het evenwicht van de oceanen, worden bedreigd

Haaien vormen de hoeksteen van mariene ecosystemen en zorgen voor het evenwicht en de vitaliteit ervan. Als haaien zouden uitsterven of schaars zouden worden, zouden de ecosystemen worden verstoord, met een cascade van bedreigingen voor vele andere soorten tot gevolg. Na 400 miljoen jaar de oceanen te hebben gedomineerd, is de haaienpopulatie in de afgelopen 50 jaar met 80-99% gedaald. Om deze catastrofe te voorkomen, tracht het Oceanografisch Instituut een vreedzaam samenleven van mensen en haaien te bevorderen, zelfs in de zeldzame gevallen waarin haaien een risico vormen voor de mens.

Mission Malpelo
Requin boite à outils

Workshops en uitwisselingen ter bescherming van haaien

Samen met zijn partners organiseert het Oceanografisch Instituut regelmatig workshops op hoog niveau. Dit was bijvoorbeeld het geval in 2013 tijdens de twee uitwisselingen tussen internationale deskundigen over het samenleven van mensen en haaien. Deze uitwisselingen maken het mogelijk vooruitgang te boeken op het gebied van de kennis en de bescherming van haaien en menselijke activiteiten, met name wanneer er een risico op ongevallen bestaat: deze vergaderingen hebben tot dusver geleid tot de opstelling van één enkel document: de “toolbox voor het haaienrisico”.

Wat is het "Monaco Blue Initiative"?

Het “Monaco Blue Initiative”, dat in 2010 door Z.S.H. Prins Albert II van Monaco werd gelanceerd, is een discussieplatform dat gezamenlijk wordt georganiseerd door het Oceanografisch Instituut – Stichting Albert I, Prins van Monaco en de Prins Albert II van Monaco Stichting. Zij brengt haar leden eenmaal per jaar bijeen om huidige en toekomstige mondiale uitdagingen op het gebied van oceaanbeheer en -behoud te bespreken. Dit evenement biedt een stimulerende omgeving om uitwisselingen tussen bedrijven, wetenschappers en besluitvormers aan te moedigen en mogelijke synergieën tussen de bescherming van het mariene milieu en de sociaal-economische ontwikkeling te analyseren en te bevorderen.

Monaco Blue Initiative 2019

Zie ook

1-1-01-catlin seaview

De oceaan in vragen

Mapping Buyle

Verkenningen van Monaco

Albert Ier sur passerelle - Institut Océanographique de Monaco

De grote figuren