Onze partners

Het forum voor maritieme beroepen, een teamprestatie

Elk jaar mobiliseren wij onze financiële en institutionele partners om het evenement op te zetten. Het is dankzij hun niet aflatende steun en dynamisme dat het Oceanografisch Instituut actief blijft om u te informeren over de verschillende sectoren die met de zee te maken hebben en u door te verwijzen naar opleidingsorganisaties, beroepsfederaties en andere instellingen die zich inzetten om deze activiteitensectoren te promoten.

De Franse Maritieme Cluster (CMF)

Partenaires Métiers

Het CMF brengt alle spelers in het maritieme ecosysteem samen, van de industrie tot alle soorten maritieme diensten en activiteiten. Vandaag telt het meer dan 430 entiteiten: ondernemingen van alle groottes, concurrentieclusters, federaties en verenigingen, laboratoria en onderzoekcentra, scholen en opleidingsorganisaties, lokale overheden en economische actoren, alsook de Franse marine. Een van haar acties, die in samenwerking met haar leden wordt uitgevoerd, bestaat erin de mensen bewust te maken van de diversiteit en aantrekkelijkheid van de beroepen in de zeevaart en van de opleidingen voor deze beroepen.

https://www.cluster-maritime.fr/

Het Franse Instituut voor de Zee (IFM)

De IFM neemt deel aan bewustmakings-, informatie-, oriëntatie-, onderzoeks-, studie- en opleidingsactiviteiten, gericht op “maritieme besluitvormers”, maar ook op de publieke opinie en met name op jongeren.

http://ifm.free.fr/

Het Franse Instituut voor de Zee (IFM)

Het Directoraat Maritieme Zaken van het Ministerie van de Zee biedt een gevarieerd aanbod van maritieme opleidingscursussen, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende methoden: initiële opleiding via school of leerlingstelsel en permanente educatie.
Zij beschikt met name over een netwerk van 12 maritieme beroepsscholen, verspreid langs de kust van Frankrijk (Boulogne, Fécamp, Cherbourg, Saint-Malo, Paimpol, Le Guilvinec, Etel, Nantes, La Rochelle, Ciboure, Sète, Bastia), die schoolkinderen een opleiding bieden van CAP tot BTS in verschillende beroepssectoren: mariene landbouw, handels- en vissersvloten, en jachtbouw.
200 erkende opleidingscentra vullen het systeem aan.

https://formation-maritime.fr/ & https://www.mer.gouv.fr/

Le Marin, de wekelijkse krant voor de maritieme economie

Le Marin is een weekblad, gespecialiseerd in maritiem nieuws.

https://lemarin.ouest-france.fr/

GICAN is de beroepsvereniging van de Franse maritieme en maritieme industrie, zowel op civiel als op defensiegebied. Zij verenigt meer dan 180 ondernemingen, grote hoofdaannemers, systeemfabrikanten, leveranciers van uitrusting, grote groepen, KMO’s en kleine en middelgrote ondernemingen in de civiele en militaire maritieme bouw- en reparatiesector, alsmede in de sectoren beveiliging, veiligheid, maritiem milieu en hernieuwbare mariene energiebronnen De aanwervingsbehoeften van de fabrikanten van de sector zijn aanzienlijk en betreffen specifieke vaardigheden met een hoge graad van techniciteit.

https://gican.asso.fr

De Campus van Industrieën

De Naval Industries Campus is een gezamenlijk initiatief voor het leerlingwezen en de opleiding in de marine-industrie.

Het “Schip van beroepen – de roadshow”, het paradepaardje van de Campus des Industries Navales, is mobiel en geconfigureerd rond containers en virtual reality tools. Het stelt de beroepen van de maritieme industrie en hun toekomst voor aan de hand van films en getuigenissen van experts die tijdens de evenementen gemobiliseerd worden.

https://www.cinav.fr/

De Nationale Zeevaartschool (ENSM)

De ENSM leidt officieren voor de koopvaardij op die bevoegd zullen zijn op alle soorten civiele schepen en op alle wereldzeeën, alsmede scheepswerktuigkundigen. Degenen die de vijfjarige cursussen voltooien, behalen een ingenieursdiploma. Elk jaar werft het ENSM 250 middelbare scholieren op wetenschappelijk gebied via een vergelijkend examen, op basis van aanmeldingen en kwalificaties.
De ENSM staat niet op Parcoursup, aanvragen worden gedaan op https://www.supmaritime.fr/

Frankrijk Filière Pêche

Frane Filière Pêche is een interprofessionele organisatie die alle schakels van de Franse visserijsector verenigt, van producenten (vissers) tot handelaren (vishandelaren en zeevruchtenafdelingen van supermarkten), met inbegrip van vishandelaren en groothandelaren.

SKEMA Business School - Bachelors Programma

Het BBA-programma van SKEMA Business School biedt een internationale post-baccalaureaatsopleiding (BBA-graad) met dubbele vaardigheden in wetenschap en management van het mariene milieu om inzetbaarheid te openen in de publieke en private mariene sectoren, van onderzoek tot ondernemerschap. Het vierjarige programma, volledig in het Engels (inclusief opfriscursussen), vindt plaats in Sophia Antipolis en biedt studenten de mogelijkheid om één tot twee jaar op een internationale campus door te brengen (Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Hawaii). Het laatste jaar van het programma kan worden gedeeld met het eerste jaar van de MSc. MARRES aan de Université Côte d’Azur, waar studenten kunnen doorstromen naar het 5e jaar (master).

https://www.skema-bs.fr

Université Côte d'Azur - MARRES

De Université Côte d’Azur biedt in het kader van het MARRES-programma opleidingen aan die wetenschap, behoud en ontwikkeling van de rijkdommen van de zee combineren. De MSc. MARRES (Master) biedt, in 2 jaar en volledig in het Engels, een internationale en interdisciplinaire ervaring om inzetbaarheid te openen in wetenschappelijk onderzoek, conservatie, werk in ontwerpbureaus, in de industrie, of om een eigen bedrijf te starten in blauwe groei. Een opfrisprogramma wordt aangeboden aan studenten met een niet-wetenschappelijke achtergrond. Ten slotte wordt een eenjarige online-certificering aangeboden voor mensen die zich (opnieuw) willen oriënteren op mariene hulpbronnen zonder te stoppen met werken of studeren in een andere discipline.

app.univ-cotedazur.fr/marres

Het Oceaan- en Klimaatplatform (POC)

De POC is een internationaal multi-stakeholdernetwerk dat op 10 juni 2014 ter gelegenheid van Wereld Oceaandag is opgericht met de steun van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van de UNESCO. Vandaag telt de POC meer dan 70 leden – onderzoeksinstellingen, NGO’s, aquariums, de privé-sector, Franse instellingen en internationale agentschappen, en lokale overheden – die samenwerken om de volgende boodschap uit te dragen: “een gezonde oceaan voor een beschermd klimaat”.

https://www.ocean-climate.org

Generatie Zee

Generatie Zee heeft tot doel de actoren van allerlei origine die burgers mobiliseren voor een duurzaam beheer van de oceaan bekend te maken. Gecreëerd op initiatief van de Délégation Mer et Littoral van het Ministerie van Ecologische en Solidaire Overgang, op 25 mei 2018 tijdens de voorstelling door vrouwen en mannen, van hun engagementen en hun projecten in het behoud van ons natuurlijk marien erfgoed.

Uit een dag van delen, is een gemeenschap geboren:
http://www.generationmer.org/

Zie ook