De haven handelt

De haven, een knooppunt van handel

Havenbanen zijn zeer divers en specifiek, afhankelijk van de grootte van de haven en de activiteit ervan (jachthaven, handels- of vissershaven). Het is ook een ruimte tussen land en zee waar veel zeelui zich bekeren na een leven op zee.

In de havens vindt u ook de scheepsbouw en de nautische handel.

Ontdek de banen in de haven

Portretten van beroepsbeoefenaars met betrekking tot het havenmilieu

Zie ook