Aquariaan worden

#Aquariologist - Aquarist

Métiers FDM 2020

Alexandra, aquariaan

Mijn taken en activiteiten

“Ik ben verantwoordelijk voor het voederen van de dieren, maar ook voor het onderhoud van de vijvers met het onderhoud van de filtering, het schoonmaken van de ramen, het maken en schoonmaken van de decoraties, het snijden en kweken van de koralen…

Ik ben ook verantwoordelijk voor land- en zeeschildpadden (ik heb een Franse groene kaart om gewonde schildpadden te verzorgen), evenals voor het bestand en het beheer.”

Opleiding

  • BTS Aquacultuur
  • Licentie Pro Aquacultuur en Aquariologie
Alexandra

Aquaristiek, een teamprestatie

In een openbaar aquarium bestaat het team dat belast is met het beheer van de levende aquariums over het algemeen uit een min of meer groot aantal aquariumtechnici en een teamleider die als beheerder of conservator van het aquarium is aangesteld.

Ongeacht hun niveau van deskundigheid en verantwoordelijkheid, en ongeacht hun plaats in de hiërarchie, delen de teamleden dezelfde passie, namelijk die van de aquatische fauna en flora. Zij bundelen hun vaardigheden en know-how ten behoeve van hun missies van educatie, onderzoek en behoud van soorten en natuurlijke omgevingen.

Wat houdt het werk van een aquariaan in?

Manipulatie en observatie van levende organismen vormen een essentiële basis. Het interieur van de aquaria is niet alleen een decoratie. Het is een levensecht ecosysteem waar flora, ongewervelde en gewervelde dieren samenleven. De aquariaan heeft een belangrijke kennis van de biologie van de levende wezens en kent hun levenswijze perfect. Goede waarnemers, zij weten het gedrag van organismen te interpreteren en hun levensomstandigheden af te stemmen op hun behoeften (waterkwaliteit, landschap, stroming, licht, voedsel, samenleven met andere soorten).

Coraux fluorescents

Welke training?

Het gezochte profiel is dat van technicus of projectleider, hetgeen overeenkomt met een baccalaureaatsniveau (Bac+2, Bac+3 of Bac+4).

Verschillende scholen en universiteiten, zoals het Centre régional universitaire de la formation permanente de Montpellier (CREUFOP), de universiteit van Nancy, het Institut des Sciences de l’Environnement & des Territoires d’Annecy (ISETA) en het Institut national des sciences et techniques de la mer de Cherbourg (INTECHMER) reiken deze diploma’s uit.

Duikervaring is vaak nuttig. Indien sommige kandidaten reeds in het bezit zijn van de verklaring van geschiktheid voor hyperbaar werk klasse 1 vermelding B, kunnen de anderen een opleiding volgen en deze kwalificatie na de aanwerving behalen, op voorwaarde dat zij over de vereiste medische geschiktheid beschikken.

Aangezien de Franse wetgeving op dit gebied zeer streng is, is dit diploma onontbeerlijk voor het duiken in aquaria (schoonmaken van ruiten, structuren en decoraties, binnenbrengen van nieuwe specimens, enz.) of op zee in het kader van observatie- of verzamelreizen.

Bij aanwerving kunnen andere kwalificaties van belang zijn voor de werkgever, zoals een rijbewijs, een eerste-hulpcertificaat, een vaarbewijs of het vermogen om een of meer vreemde talen te spreken.

Het bekwaamheidsattest

Om aquariumbeheerder te worden, moet men in het bezit zijn van een bekwaamheidscertificaat, dat geen diploma is, maar een administratieve vergunning die aan een persoon wordt verleend om deze verantwoordelijkheid uit te oefenen; dit certificaat vormt het bewijs van zijn of haar bekwaamheid om levende collecties aan het publiek te presenteren.

Aquariumtechnici of andere personen dan de verantwoordelijke kunnen in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid. Dit is het geval wanneer zij bevoegd zijn om een deel of een categorie van levende collecties te beheren. Deze situatie doet zich vaak voor in grote structuren waar het Aquarium in verschillende gebieden of sectoren is verdeeld.

De kandidaat moet zijn dossier indienen bij de Direction départementale des services vétérinaires (DDSV) van zijn departement. Na bestudering van het dossier legt de kandidaat het voor aan het raadgevend comité.

Wat is een typische dag voor een aquariaan?

Tot zijn dagelijkse taken behoren uiteraard de verzorging van de verschillende soorten, maar ook het onderhoud van de bassins en de technische installaties, het schoonmaken van de ramen en wanden – vanaf de oppervlakte of door te duiken -, de inspectieronde, het kweken, het oogsten in de natuurlijke omgeving en de verwerking van biologische en technische gegevens. Hij is ook verantwoordelijk voor de controle en het onderhoud van de talrijke apparaten die nodig zijn voor de goede werking van de reservoirs: pompsystemen, filtratie, thermoregulatie, sterilisatie, enz.

Verwante ambachten

Dezelfde studies of opleidingen kunnen dus leiden tot de uitoefening van verschillende, maar niettemin verwante beroepen, die op technisch vlak of op dat van de kennis veel gelijkenissen vertonen; het gebied van de continentale of mariene aquacultuur, dat van de dierenwinkel in winkel of grote oppervlakte, maar ook de beroepen die voortvloeien uit de opleidingen in mariene biologie maken het mogelijk een basispassie te bevredigen die al deze gebieden gemeen hebben: de zorg voor de levende wezens in het water.

Zie ook

couverture du livre sur les méduses - Institut océanographique

Editions

1-1-01-catlin seaview

De oceaan in vragen

Albert Ier sur passerelle - Institut Océanographique de Monaco

De grote figuren