PRINS RAINIER III

De oceaan onthulde

Een impuls

Onder impuls van de Prins zijn talrijke initiatieven genomen, zoals het verzet tegen het dumpen van kernafval in de Middellandse Zee, de organisatie van laboratoria op hoog niveau voor het mariene milieu en het sluiten van internationale overeenkomsten ter bestrijding van de vervuiling en ter bescherming van bedreigde diersoorten.

“Het is aan ons, staatshoofden, om collectief deze kans aan te grijpen om onze blauwe planeet op een duurzame manier om te buigen en zo onze kinderen en toekomstige generaties in staat te stellen zich te ontwikkelen in een meer rechtvaardige en gezonde wereld”.

Uittreksel uit de toespraak van Prins Rainier III van Monaco tijdens de conferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in juni 1992.

De oceaan is geen vuilnisbak

Een aandachtige observatie van de onderwaterwereld laat niet alleen toe de schoonheden ervan te ontdekken. De gevolgen van menselijke activiteit zijn helaas ook duidelijk zichtbaar. In die tijd werd de nadruk gelegd op de vervuiling, met name de chronische vervuiling, het dumpen van chemisch en zelfs nucleair afval. De oceaan kan geen plaats zijn voor opslag of dumping.

Gekruiste lotsbestemmingen

Prins Rainier III en kapitein Jacques-Yves Cousteau

  • 1976 : Ratificatie van de RAMOGE-overeenkomst (Saint-Raphaël, Monaco-Genua) tussen Frankrijk, Italië en Monaco ter bescherming van het mariene milieu.
  • 1996: Ondertekening van de ACCOBAMS (Overeenkomst inzake de instandhouding van walvisachtigen in de Zwarte Zee, de Middellandse Zee en het aangrenzende deel van de Atlantische Oceaan), waarvan het secretariaat in Monaco is gevestigd
  • 1999: Bij de PELAGOS-overeenkomst wordt een reservaat opgericht voor de bescherming van zeezoogdieren in de Middellandse Zee
  • 1957-1988 : De internationaal bekende kapitein Cousteau, die meer dan 30 jaar directeur van het Oceanografisch Museum was, heeft de schoonheid maar ook de kwetsbaarheid van de “Stille Wereld” door middel van beelden onthuld.

Zie ook