SPECIAAL IPCC-VERSLAG

Speciaal rapport over de oceanen en de cryosfeer in een veranderend klimaat

IPCC: 51e zitting in het Vorstendom Monaco

Het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) heeft van 20 tot en met 23 september 2019 zijn 51e zitting gehouden in het Vorstendom Monaco, tijdens welke het zich heeft gebogen over het speciaal verslag over de oceaan en de cryosfeer in een veranderend klimaat (SROCC).

Voor het IPCC, ” De mensheid is direct of indirect afhankelijk van de oceaan en de cryosfeer. De oceaan bedekt 71% van het aardoppervlak en bevat 97% van het water op aarde. »
De “Cryosfeer” vertegenwoordigt alle componenten van het aardsysteem die bevroren zijn, op het land en onder het land, op het oppervlak van de oceaan of onder het oppervlak van de oceaan. Hieronder vallen sneeuwbedekking, gletsjers, poolijskappen, ijsschotsen, ijsbergen, zee-ijs, ijs van zoetwatermeren, rivierijs, permanent bevroren grond (permafrost genoemd) en grond die seizoensgebonden bevroren is.

Hieronder vindt u de herhaling van de conferentie.

LIVE TE ZIEN - WOENSDAG 25 SEPTEMBER OM 11:00 UUR CEST

25 september 2019: Resultaten

Het rapport werd openbaar gemaakt op een persconferentie in het Oceanografisch Museum in Monaco.

Het IPCC in een notendop

Het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) is een intergouvernementeel orgaan dat gespecialiseerd is in de bestudering van de wetenschap op het gebied van klimaatverandering. Het is in 1998 door de Verenigde Naties in het leven geroepen en heeft tot doel de beleidsmakers regelmatig te voorzien van een evaluatie van de stand van de wetenschappelijke kennis inzake klimaatverandering.

– Ocean & Cryosphere in a Changing Climate (september 2019): Zie het verslag (of klik op de knop hieronder om naar de IPCC-website te gaan voor toegang tot alle online bronnen)

Het belangrijkste evaluatierapport van het IPCC verschijnt om de zes jaar en wordt onderbroken door meer specifieke speciale rapporten. Tijdens deze zesde evaluatiecyclus werden drie speciale verslagen uitgebracht:
– Opwarming van de aarde bij 1,5°C (2018): https://www.ipcc.ch/sr15/
– Klimaatverandering en landgebruik (augustus 2019):
https://www.ipcc.ch/report/srccl/

De IPCC-beoordelingen worden geschreven door honderden internationale wetenschappers, die erkend zijn om hun deskundigheid, alvorens te worden voorgelegd aan de regeringen van de 195 aangesloten landen. Het IPCC verricht geen eigen wetenschappelijk onderzoek, maar baseert zich op bestaande publicaties.

De belangrijkste uitdagingen waarmee onze menselijke samenlevingen vandaag worden geconfronteerd, houden ook verband met de klimaatverandering [...]: de systemische effecten van deze verschijnselen ontzien geen enkele regio van de planeet en zijn stuk voor stuk factoren van milieuverschuivingen die de onevenwichtigheden in onze oceanen nog verergeren".

De Prins Albert II van Monaco Stichting (P.A.I.2) is actief op drie prioritaire actieterreinen:

  • Beperking van de gevolgen van klimaatverandering en bevordering van hernieuwbare energie
  • Behoud van biodiversiteit
  • Beheer van watervoorraden en bestrijding van woestijnvorming
SAS le Prince - Marrakech-Palais

Zoek alle projecten van de FPA2 die verband houden met klimaatverandering

Platform Oceaan en Klimaat

Het in 2014 opgerichte Platform Oceaan en Klimaat (POC) is een coalitie van wetenschappers uit verschillende disciplines (onderzoekers, ngo’s, aquaria, Franse en internationale instellingen…).
Als enige Franse NGO die heeft deelgenomen aan de herziening van dit belangrijke nieuwe rapport, presenteert de POC nu “Oceaan en klimaatverandering: de nieuwe uitdagingen”, een brochure waarin 6 belangrijke thema’s uit dit rapport worden ontleed: opwarming, smeltend ijs, stijging van de zeespiegel, extreme verschijnselen en zuurstofgebrek

Een gezonde oceaan betekent een beschermd klimaat, en een goed begrip van deze verbanden van oorzaak en gevolg is een eerste vereiste voor onze evolutie naar een duurzame wereld waarin alle levende wezens worden gerespecteerd.
– De fiches voor kennisverspreiding : Link to come
– De wetenschappelijke fiches : Link to come

De IO en de POC: de IO is een stichtend lid van de POC, maakt deel uit van de raad van bestuur en neemt deel aan de ontwikkeling van de inhoud.

Systeme oceanique
Belangrijke componenten van oceanische en cryosferische systemen en hun evolutie in de context van klimaatverandering. Bron: IPCC, SROCC, 2019, hoofdstuk 1.

VALERIE MASSON-DELMOTTE: DIT VERSLAG BEGRIJPEN

Klimaatdeskundige en co-voorzitter van een IPCC-werkgroep, lid van de Raad van Bestuur van het Oceanografisch Instituut, Valérie Masson-Delmotte legt de verbanden uit tussen oceaan en klimaat…

Bureau voor klimaateducatie (OCE)

Het in 2018 opgerichte Office for Climate Education (OCE) heeft tot doel een sterke internationale samenwerking tussen wetenschappelijke organen, ngo’s en onderwijsinstellingen te organiseren om de huidige en toekomstige generaties voor te lichten over de klimaatverandering.

Hieronder vindt u enkele bronnen die het COA heeft opgesteld om u meer inzicht te geven in het rapport:

– Een pedagogische gids en hulpmiddelen over Oceaan en Klimaat voor leerkrachten van lagere en middelbare scholen. Link komt nog
– •
Samenvatting voor leraren
Waarom een verslag over 1,5°C opwarming?
– •
Bronnen voor oceaan- en klimaatopleiding
.
– •
Training Broeikaseffect
Greenhouse Effect Training Resources: in de eerste plaats gericht op lerarenopleiders.
Het Oceanografisch Instituut wenst de OCE-instrumenten die in het kader van Oceaan- en Klimaatverandering worden geproduceerd, te promoten via communicatieacties.

Eau Enfants

Ze zeiden...