Scheepvaart en koopvaardij

#SeaTrades #Officer Multipurpose Watch Leader

Métiers FDM 2020

Gabriel, Multifunctionele Wachtleider Officier

Mijn taken en activiteiten

“Ik ben belast met de machinewacht van 03.00 tot 07.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur, d.w.z. ik ben belast met het operationeel beheer van alle onderdelen van de motor, zoals de voortstuwingsmotoren, de elektrische productie en alle systemen die nodig zijn voor het schip, de passagiers of de goederen (water, ventilatie, …).

Met een team van elektriciens en monteurs zorg ik voor de beschikbaarheid van de elektrische uitrusting van de machine, zoals generatoren, PLC’s, netwerken of elektrische distributie (verlichting, keuken- en hoteluitrusting…).”

Métiers Navigation

Opleiding

  • Wetenschappelijk baccalaureaat
  • Ecole Nationale Supérieure Maritime – Navigating Engineer / Koopvaardij Officier Eerste Klasse curriculum
  • Universiteit van Nantes – Master in recht en veiligheid van maritieme en oceanische activiteiten (aanvullende opleiding die niet rechtstreeks verband houdt met mijn huidige beroepsactiviteit)

Fanny, verpleegster aan boord

Métiers TRansversaux

Mijn taken en activiteiten

“De positie van verpleger aan boord vereist veelzijdigheid. Mijn activiteiten zijn zeer gevarieerd. Mijn eerste opdracht is de consultatie onder de verantwoordelijkheid van de dokter. Ik zorg voor de passagiers, maar ook voor de bemanning (in verband met de arbeidsgeneeskunde). Ik volg de sanitaire controle aan boord. Ik controleer regelmatig de voorraden, de noodzakken en de goede werking van de laboratorium- en radiologieapparatuur waarmee ik moet weten om te gaan. Ik zorg voor het psychologisch welzijn van de passagiers en de bemanning. Ik neem ook deel aan excursies om de veiligheid van de passagiers te verzekeren en tenslotte neem ik deel aan het financieel en administratief beheer van het ziekenhuis aan boord.”

Opleiding

  • Geregistreerd verpleegkundige + Ervaring in noodgevallen of reanimatie

Theo, theater manager aan boord

Métiers Transversaux

Mijn taken en activiteiten

“Mijn taak is het verzorgen van het geluid en de verlichting voor alle evenementen op de cruise: entertainment, shows en lezingen, op verschillende locaties op het schip. Ik moet er ook voor zorgen dat de apparatuur wordt onderhouden en de verschillende apparaten worden onderhouden en soms doe ik kleine storingen.”

Opleiding

  • Geluidstechnicus

Beroepen in de scheepvaart

Voor het varen met een boot zijn zeer specifieke opleidingen en diploma’s vereist die onder toezicht staan van het ministerie van de zee.

De maritieme beroepsopleiding bereidt studenten voor op het beroep van beroepszeeman op schepen die worden gebruikt voor commerciële doeleinden, pleziervaart, visserij en mariene cultuur. Het verschilt naar gelang van het niveau van verantwoordelijkheid dat wordt nagestreefd en de functies die op een schip worden uitgeoefend.

De opleiding wordt verstrekt door een netwerk van openbare instellingen en particuliere opleidingsinstellingen, waaronder de maritieme vakscholen die worden gecoördineerd door het Ministerie van Zee en de Nationale Zeevaartschool.

Manieren om professioneel zeiler te worden

Portretten van zeelieden en havenarbeid

Zie ook