OCEANO VOOR IEDEREEN

Donatiecampagne
Alex Storm

Steun dit project

Oceano Pour tous - Laten we een ontsnappingsmoment bieden aan de kinderen van de Roya-vallei

Na de noodsituatie, de dagelijkse moeilijkheden en de sedert de storm Alex opgestapelde stress, zijn deze laatste tijden niet gemakkelijk geweest voor de bewoners van de getroffen valleien van de Alpes-Maritimes.

Het is belangrijk dat de kinderen hun omgeving kunnen veranderen door hen een ontsnappingsmoment aan te bieden om de onderwaterwereld te ontdekken. Het Oceanografisch Instituut van Monaco wijdt de editie 2021 van zijn initiatief “Oceano for all” aan de kinderen van de Roya-vallei.

De Stichting doet een oproep tot donaties om dit project te helpen financieren.

36 568 euro van de ingezamelde40 000 euro

91%

*Vos dons sont déductibles de l’impôt sur revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable; de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 50.000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €; de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT. »

Over ons

Wat is Oceano Pour Tous ?

“Oceano Pour Tous” is een educatieve en sociale actie.

In februari 2014 lanceerde het Oceanografisch Instituut de eerste editie van zijn project “Oceano Pour Tous”, dat toen de titel “Snapper pour tous” droeg – in samenwerking met het Franse Nationale Onderwijs, het Nationale Onderwijsdepartement van Jeugd en Sport van Monaco, en met de steun van de Prinses Charlene van Monaco Stichting.

Doelstelling:

Meewerken aan het creëren van een ecologisch bewustzijn bij elk kind door alle leerlingen toegang te geven tot een bewustmakingsprogramma ten gunste van de Oceaan.

Deze actie is met name gericht op klassen in de Alpes-Maritimes en de Var gelegen in REP en REP + zones (CE2 en cyclus 3 klassen), evenals gelokaliseerde eenheden voor schoolinclusie (ULIS-scholen) en gehandicapten. Het is bijzonder belangrijk voor de Stichting vanwege de sociale dimensie, die sinds 2014 leerlingen in moeilijkheden in staat stelt om toegang te krijgen tot bewustwording, ontdekking en leren over de oceaan.

Op het programma:

Kinderen ontdekken de oceaan door een bezoek aan het Oceanografisch Museum en een bevoorrechte toegang tot de backstage. Zij ontmoeten de 6.000 bewoners van het aquarium en praten met specialisten in educatieve workshops.

Oceano Pour Tous - les enfants-découvrent la réserve de l'Institut océanographique
Oceano Pour Tous - les enfants-découvrent la réserve de l'Institut océanographique

Leerlingen bewust maken van de noodzaak om de oceaan te beschermen.

2020 stond in het teken van de wereldwijde pandemie, maar ook van natuurrampen van zeldzame intensiteit, wat bewijst hoe nauw de zee en de bergen met elkaar verbonden zijn.

Het is meer dan ooit noodzakelijk kinderen te begeleiden bij het begrijpen van de huidige milieuproblematiek en hen bewust te maken van de rol die iedereen kan spelen bij het behoud van de planeet.

Terwijl mariene ecosystemen voedsel verschaffen, ons klimaat regelen en een thuis zijn voor een grote verscheidenheid aan soorten, staat de oceaan nu onder zware druk. Het is dringend nodig om het te beschermen.

Meewerken aan de ecologische bewustmaking van kinderen is een van de fundamentele opdrachten van het Instituut, om van elke jongere een nieuwe ambassadeur voor de Oceaan te maken.

Ontdek in foto's de projecten die de kinderen tijdens de vorige edities hebben uitgevoerd!

Oceano Pour Tous stelt kinderen in staat een collectief en creatief project op te zetten en hen de wereld van de Oceaan te laten ontdekken.

Wat zijn de stappen van de operatie Oceano Pour Tous - Alex storm edition ?

Na een dag van activiteiten en ontdekkingen in het Oceanografisch Museum, zullen de leerlingen werken aan een project (video’s, foto’s, tekst…) om een boodschap over te brengen voor het behoud van de mariene ecosystemen en hun biodiversiteit.

Betrokken bij een collectief, creatief en geëngageerd project, zullen zij hun visie op de Oceaan delen.

De projecten van de klassen zullen vervolgens via de media van het Instituut worden gepromoot en met andere klassen worden gedeeld.

december 2020

Identificatie van de klassen in samenwerking met de vertegenwoordigers van het Franse en Monegaskische nationale onderwijs, partners van het project (aantal vast te stellen naar gelang van de bijeengebrachte middelen).

december 2020
Van januari tot april 2021

De klassen komen om deel te nemen aan een dag van educatieve activiteiten in het Oceanografisch Museum van Monaco.

Van januari tot april 2021
Mei 2021

De journalisten in de dop werken aan hun productie met hun leraar.

Mei 2021
Juni 2021

Promotie en verspreiding van klasprojecten via de media van het Oceanografisch Instituut van Monaco.

Juni 2021

Waar zullen de donaties voor gebruikt worden?

Het Instituut doet een oproep tot individuele giften om de middelen te versterken die ter beschikking van de kinderen worden gesteld voor hun deelname aan het evenement (vervoer, overnachtingen, diverse benodigdheden, enz.).

Deze giften zullen het ook mogelijk maken de ervaring te verlengen door zoveel mogelijk klassen de kans te geven een extra dag in het Vorstendom Monaco door te brengen en te profiteren van een programma van activiteiten en evenementen.

Op langere termijn, en afhankelijk van de ingezamelde middelen, zou “Oceano pour Tous” kunnen worden uitgebreid tot de valleien van Vésubie en Tinée.

Projectpartners

De Prinses Charlene van Monaco Stichting

De op 14 december 2012 gelanceerde Stichting Prinses Charlene van Monaco heeft als prioritaire doelstelling levens te redden door verdrinking tegen te gaan. Haar opdracht bestaat erin de kinderen bewust te maken van de gevaren van het water, hen preventieve maatregelen aan te leren en hen te leren zwemmen. De programma’s “Leren zwemmen” en “Waterveiligheid” worden door de Stichting over de hele wereld uitgevoerd. Het programma “Sport & Onderwijs, bouwen rond de waarden van de sport” is gebaseerd op sportactiviteiten die bijdragen tot het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Voor elke donatie

In waardering :

Een bedankje en uw naam een jaar lang op de digitale muur van donateurs

Onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het project

*Vos dons sont déductibles de l’impôt sur revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable; de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 50.000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €; de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT. »

Ik geef 20 €.

Mijn donatie kost me slechts 6,80 € na belastingvermindering.
(66% van de inkomstenbelasting)*

In waardering :

Een bedankje en uw naam een jaar lang op de digitale muur van donateurs

Onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het project

Het versturen van een “Immersie” Logboek, ontwikkeld door de teams van de Stichting

*Vos dons sont déductibles de l’impôt sur revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable; de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 50.000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €; de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT. »

Ik doneer 50 €.

Mijn donatie kost me slechts 17 € na belastingvermindering.
(66% van de inkomstenbelasting)*

In waardering :

Een bedankje en uw naam een jaar lang op de digitale muur van donateurs

Onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het project

Verzending van een logboek van onze tentoonstelling “Onderdompeling

Een toegang tot het Oceanografisch Museum van Monaco

*Vos dons sont déductibles de l’impôt sur revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable; de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 50.000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €; de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT. »

Ik doneer 100 €.

Mijn donatie kost me slechts 34 € na belastingvermindering.
(66% van de inkomstenbelasting)*

In waardering:

Een bedankje en uw naam een jaar lang op de digitale muur van donateurs

Onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het project

Verzending van een logboek van onze tentoonstelling “Onderdompeling

Een jaarkaart voor het oceanografisch museum van Monaco

*Vos dons sont déductibles de l’impôt sur revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable; de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 50.000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €; de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT. »

Ik doneer 300 €.

Mijn donatie kost me slechts 102 € na belastingvermindering.
(66% van de inkomstenbelasting)*

In waardering:

Een bedankje en uw naam een jaar lang op de digitale muur van donateurs

Onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het project

Verzending van een logboek van onze tentoonstelling “Onderdompeling

Een jaarkaart voor het oceanografisch museum van Monaco

Kinderboek “Leven onder de zee”.

*Vos dons sont déductibles de l’impôt sur revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable; de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 50.000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €; de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT. »

Ik doneer 1000 €.

Mijn donatie kost me slechts 340 € na belastingvermindering.
(66% van de inkomstenbelasting)*

In waardering:

Een bedankje en uw naam een jaar lang op de digitale muur van donateurs

Onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het project

Verzending van een logboek van onze tentoonstelling “Onderdompeling

Een jaarkaart voor het oceanografisch museum van Monaco

Kinderboek “Leven onder de zee”.

Uw naam op de gedenkplaat van ons pedagogisch centrum

*Vos dons sont déductibles de l’impôt sur revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable; de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 50.000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €; de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT. »

Ik geef 3000 €.

Mijn donatie kost me slechts 1020 € na belastingvermindering.
(66% van de inkomstenbelasting)*

In waardering:

Een bedankje en uw naam een jaar lang op de digitale muur van donateurs

Onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het project

Verzending van een logboek van onze tentoonstelling “Onderdompeling

Een jaarkaart voor het oceanografisch museum van Monaco

Kinderboek “Leven onder de zee”.

Uw naam op de gedenkplaat van ons pedagogisch centrum

Een exclusief bezoek met onze pedagogische teams om de coulissen van het Museum te ontdekken

*Vos dons sont déductibles de l’impôt sur revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable; de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 50.000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €; de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT. »

Uw giften zijn aftrekbaar van de personenbelasting tot 66% van het bedrag van de gift en binnen de grens van 20% van het belastbaar inkomen; van de vermogensbelasting tot 75% van het bedrag van de gift binnen de grens van 50.000 €. Deze limiet wordt bereikt wanneer de schenking 66.666 euro bedraagt; vennootschapsbelasting, tot 60% van het bedrag van de schenking, binnen de limiet van 0,5% van de omzet vóór belasting.

Onze gulle gevers

Voor hun vrijgevigheid dankt het Oceanografisch Instituut :

Julien GUINHUT, Catherine POULY, Raphaël CALCAGNO, Gisèle KRUPPERT, Benoît BADUFLE, Vereniging PAPYRUS, Marco FIASCHI, Simon CACHAT, Daniela CONZATTI SCANDELLA, Sebastien INZIRILLO, Jean-Pierre BRUNEL, André SAINT-MLEUX, Fanny SPIES, Elisabeth CENA, Riviera Admin Assist, Agnieszka SZYMANSKA, Jean-Luc NGUYEN, Marie-Lise CHANIN, Natalie ARMSTRONG, Daniela CARNEIRO FUENTES, Fabienne OTTAVIANI, Eric WITTOUCK, Marina BOEUF, Melvin MAUGER, Alain GUERRERO, Charles INGRAM, Silvio PEDRAZZI, Leila Tanneche, Bastien DOISY

Steun dit project!